HỎI ĐÁP ISO

April 2, 2014   // 0 Comments

← HỎI ĐÁP ISO

OHSAS 18000

OHSAS 18001 là tiêu chuẩn quốc tế về quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp, cung cấp các yêu cầu nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe  nghề nghiệp, bao gồm sự phù hợp với luật pháp.

ohsas 18001 OHSAS 18001 là gì?

0 Comments - Leave a Comment

OHSAS 18001 áp dụng cho tất cả các tổ chức mong muốn phòng ngừa hoặc giảm thiểu rủi ro cho nhân viên hoặc những nhà đầu tư khác mà có thể rơi vào rủi ro an toàn sức khỏe nghề nghiệp với các hoạt động của tổ chức.

Ví dụ: Toshiba, Pepsi Việt Nam, Yokohama Tyre, Điện lực Phú Mỹ, Lilama, , Sơn Jotun, Dầu khí Việt Nam, COFICO, Zamil Steel Việt Nam,…

0 Comments - Leave a Comment

–          Về mặt kinh tế:

 • Bảo vệ tài sản, sự nghiệp, sự tồn tại của chính doanh nghiệp.
 • Hạn chế các tổn thất trong trường hợp tai nạn, khẩn cấp.
 • Tỷ lệ sử dụng lao động cao hơn nhờ giảm thiểu các vụ tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp.
 • Giảm thiểu chi phí cho  chương trình đền bù tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp.
 • Tránh được các khoản tiền phạt do vi phạm quy định pháp luật về trách nhiệm xã hội.

–          Về mặt thị trường:

 • Cải thiện cơ hội xuất khẩu và thâm nhập thị trường quốc tế.
 • Nâng cao uy tín và hình ảnh Doanh nghiệp với khách hàng.
 • Nâng cao năng lực cạnh tranh nhờ nâng cao hiệu quả kinh tế trong hoạt động an toàn sức khỏe.
 • Phát triển bền vững nhờ thỏa mãn được lực lượng lao động.

–          Về phía người lao động:

 • Bảo vệ được sức khỏe và tính mạng của người lao động.
 • Yên tâm làm việc trong môi trường đảm bảo an toàn, sạch sẽ thông thoáng.
 • Nâng cao tinh thần cũng như sự sáng tạo trong công việc.
0 Comments - Leave a Comment

* Các áp lực thị trường:

– Yêu cầu bởi các khách hàng của tổ chức,

– Yêu cầu bởi cơ quan quản lý nhà nước về an toàn lao động và sức khỏe nghề nghiệp,

– Yêu cầu đối với việc nâng cao hiệu quả kinh tế của các hoạt động quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp nhằm tạo và duy trì lợi thế cạnh tranh.

– Chuẩn bị cho xu thế hội nhập quốc tế.

* Áp lực từ chủ sở hữu và cổ đông:

– Muốn các khoản đầu tư của mình “trong sạch” và “lành mạnh” về mặt an toàn sức khỏe nghề nghiệp,

– Cải thiện hành ảnh của Doanh nghiệp đối với khách hàng và các bên quan tâm.

* Áp lực từ nhân viên:

– Có được môi trường làm việc an toàn,

– Đảm bảo tương lai sức khoẻ và gia đình.

0 Comments - Leave a Comment

Điều này phụ thuộc vào độ phức tạp của các nguy cơ về an toàn sức khỏe nghề nghiệp, quy mô của hoạt động, mức độ tuân thủ các yêu cầu pháp luật về an toàn sức khỏe nghề nghiệp, cam kết của lãnh đạo và nhận thức của nhân viên.

0 Comments - Leave a Comment

Điều này một lần nữa phụ thuộc vào độ phức tạp của các nguy cơ về an toàn sức khỏe nghề nghiệp, quy mô của hoạt động, mức độ tuân thủ các yêu cầu pháp luật về an toàn sức khỏe nghề nghiệp. Các chi phí chủ yếu liên quan đến việc mua, lắp đặt và vận hành của các thiết bị phục vụ cho việc quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp, phí tư vấn và phí chứng nhận.

0 Comments - Leave a Comment

Theo kinh nghiệm của các đơn vị đã thực hiện OHSAS 18000, các khó khăn trong quá trình triển khai dự án thường xuất phát từ sự thiếu quan tâm của lãnh đạo cao nhất, thiếu đào tạo về mặt nhận thức về an toàn sức khỏe nghề nghiệp cho những người liên quan, thiếu việc hoạch định một cách chi tiết các bước triển khai, thiếu sự phân công trách nhiệm rõ ràng trong nhóm dự án.

0 Comments - Leave a Comment

← HỎI ĐÁP ISO

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 chợ phùng khoang

Design by TopMan