ISO 45001- Bản dự thảo đầu tiên về an toàn lao động và sức khỏe theo tiêu chuẩn ISO

Written by admin   // 21/07/2014   // 0 Comments

ISO 45001, trong đó đặt yêu cầu đối với hệ thống an toàn lao động và sức khỏe nghề nghiệp, hiện nay đang trong giai đoạn dự thảo.

Dự thảo tiêu chuẩn này, lấy cảm hứng từ tiêu chuẩn OHSAS 18001 nổi tiếng, được thiết kế để giúp các công ty và các tổ chức trên toàn thế giới đảm bảo sức khỏe và an toàn của những người làm việc cho họ.

iso 45001 ISO 45001  Bản dự thảo đầu tiên về an toàn lao động và sức khỏe theo tiêu chuẩn ISO

Chúng tôi đã hỏi David Smith, Chủ tịch Ủy ban phát triển các tiêu chuẩn, để cho chúng tôi nhiều hơn nữa. Bạn có thể cho chúng tôi biết về một số sự khác biệt lớn giữa OHSAS 18001 và ISO 45001 mới?

Vâng, rõ ràng, mục tiêu tổng thể của tiêu chuẩn vẫn giữ nguyên và những người quen thuộc với OHSAS 18001 sẽ nhận ra nhiều chủ đề trong tiêu chuẩn ISO mới. Tuy nhiên, đã có một số phát triển rất thú vị liên quan đến các quy định mới cho việc phát triển quản lý tiêu chuẩn hệ thống quốc tế.

Ví dụ, bây giờ có một tập trung mạnh mẽ hơn vào “bối cảnh” của một tổ chức cũng như một vai trò mạnh mẽ hơn cho quản lý hàng đầu và lãnh đạo.

David Smith, Chủ tịch ủy ban nhân dự án ISO / PC 283, hệ thống quản lý sức khỏe và an toàn nghề nghiệp. Ý anh là gì bởi “bối cảnh” của một tổ chức?Trong các tiêu chuẩn mới, một tổ chức có nhìn xa hơn các vấn đề sức khỏe và an toàn ngay lập tức và đưa vào tài khoản những gì xã hội rộng lớn hơn dự kiến ​​của nó. Tổ chức phải suy nghĩ về các nhà thầu và nhà cung cấp của họ cũng như, ví dụ, làm thế nào công việc của họ có thể ảnh hưởng đến các nước láng giềng của họ trong khu vực xung quanh. Đây là rộng lớn hơn nhiều so với chỉ tập trung vào các điều kiện cho nhân viên nội bộ và là tổ chức không thể chỉ ra hợp đồng rủi ro.

Và vai trò lãnh đạo của tổ chức khác nhau thế nào?

Vâng, 45001 ISO nhấn mạnh rằng những khía cạnh sức khỏe và an toàn lao động bây giờ sẽ được thể hiện trong hệ thống quản lý tổng thể của tổ chức, đòi hỏi mua vào từ quản lý và lãnh đạo của nó mạnh hơn rất nhiều. Đây sẽ là một thay đổi lớn cho những người dùng hiện có thể ủy quyền trách nhiệm quản lý an toàn hơn là tích hợp này hoàn toàn vào hoạt động của tổ chức. ISO 45001 yêu cầu các khía cạnh sức khỏe và an toàn là một phần của một hệ thống quản lý tổng thể và không còn chỉ là một bổ sung thêm.

OHSAS 18001 là một tiêu chuẩn áp dụng rộng rãi và đã rất thành công. Tại sao chúng ta phải phát triển thành một tiêu chuẩn ISO?

Có một số lý do để nhìn vào chủ đề này bằng cách sử dụng hệ thống ISO. Thứ nhất, nhiều tổ chức đã sử dụng một số tiêu chuẩn hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO, vì vậy một công cụ sức khỏe và an toàn lao động có thể dễ dàng tích hợp vào điều này làm cho mọi thứ dễ dàng hơn nhiều. Đặc biệt, chúng tôi đã tập trung vào việc tích hợp dễ dàng với ISO 14001 như nhiều tổ chức, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ, có một người trông sau khi mối quan tâm cả về an toàn và môi trường. Ngoài ra, chúng tôi hy vọng rằng tên ISO và công nhận sẽ cung cấp cho sự tín nhiệm hơn nữa để tiêu chuẩn và lái xe áp dụng rộng rãi.

Tuy nhiên, một trong những điều thực sự tuyệt vời về dự án ISO này đã được sự tham gia của một loạt thực sự rộng của các tổ chức và quốc gia. Tôi đã tham gia trong cuộc họp đầu tiên dẫn đến OHSAS 18001 hơn 20 năm trước đây, và vì vậy nó là cá nhân thực sự thú vị đối với tôi để xem hôm nay con số tuyệt đối của các nước tham gia tích cực trong sự phát triển của tiêu chuẩn. Sự tham gia của các quốc gia trên toàn thế giới, từ châu Âu và Mỹ, mà còn châu Phi, châu Á và Nam Mỹ, sẽ giúp chúng ta tạo ra một công cụ mà sẽ làm việc cho tất cả mọi người. Chúng tôi cũng đã có sự tham gia mạnh mẽ của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO), là các chuyên gia về chủ đề này và có một số hiểu biết rất có giá trị để mang đến cho bảng. Tất nhiên, với điều này nhiều bên liên quan, công tác phát triển không phải là luôn luôn dễ dàng và có những bất đồng. Nhưng có rất nhiều người tham gia đã được tuyệt vời và mang lại cho tôi hy vọng rằng chúng tôi đang đi đúng hướng để cung cấp một công cụ có thể được sử dụng bởi bất kỳ tổ chức, trong bất kỳ khuôn khổ pháp lý, trong bất cứ nước nào.

Vì vậy, đối với bất kỳ người dùng mới trên mạng, bạn có thể cho chúng tôi biết thêm về những lợi ích chính của việc sử dụng tiêu chuẩn này?

Nếu bạn thực hiện các hệ thống và cơ cấu chúng tôi đề nghị, và làm điều đó đúng, bạn có thể làm giảm nguy cơ gây tổn hại cho những người làm việc cho bạn. Theo thống kê của ILO được công bố trong năm nay, khoảng 2,3 triệu người chết do hậu quả của tai nạn lao động hoặc bệnh (bệnh tật) vào năm 2013. Đây là những thống kê gây sốc và một gánh nặng cho xã hội. Thực hiện một hệ thống quản lý sức khỏe và an toàn lao động mạnh mẽ giúp các tổ chức giảm thiểu tai nạn và bệnh tật, tránh truy tố tốn kém, thậm chí có thể giảm chi phí bảo hiểm, cũng như tạo ra một nền văn hóa tích cực trong tổ chức khi người dân thấy rằng nhu cầu của họ đang được đưa vào tài khoản .

Bạn muốn xem trước của tiêu chuẩn ISO 45001?

Dự thảo phiên bản ủy ban của ISO 45001 có thể được mua, cho bạn cơ hội để tìm hiểu thêm về nội dung của các tiêu chuẩn mới trước ngày công bố cuối cùng, thiết lập vào cuối năm 2016.

Nguồn: ISO.org

Biên dịch: TopMan


Tags:

hệ thống quản lý sức khỏe

iso 45001

OHSAS 18001

quản lý an toàn lao động

tiêu chuẩn iso


Similar posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 chợ phùng khoang

Design by TopMan