iso9001

Cách hiểu và vận dụng ISO 9001 một cách đơn giản

02/01/2015   // 1 Comment

Một số nhà quản lý thắc mắc rằng, ISO 9001 có nhiều nội dung bao quát các hoạt động của doanh nghiệp chung chung và khó hiểu quá. ISO từng được coi là thứ vừa khô, vừa khoai, vừa khó nhuốt. Có cách nào chuyển thể ISO 9001 thành ngôn ngữ Việt hóa dễ hiểu hơn được không? Bài viết này chia sẻ với bạn đọc cách để hiểu và hình dung việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO...

Continue reading

Latest news 

 chợ phùng khoang

Design by TopMan