ISO 9001 – Theo ý kiến của bạn

Written by admin   // 21/07/2014   // 0 Comments

ISO 9001 – hệ thống quản lý chất lượng, một trong những tiêu chuẩn nổi tiếng nhất của ISO, đã sẵn sàng để bình luận công khai khi nó chạm một mốc quan trọng ngày 10/07/2014.

draft international standard ISO 9001   Theo ý kiến của bạn

Tiêu chuẩn hiện đang ở giai đoạn dự thảo tiêu chuẩn quốc tế (giai đoạn DIS), với lá phiếu DIS khai mạc ngày 10/07.2014. Vì nó không phải luôn luôn dễ dàng để theo dõi tất cả các giai đoạn khác nhau.

Để biết thêm một chút về điều này thực sự có ý nghĩa ra sao qua cuộc phỏng vấn với Tổng thư ký ISO Rob Steel sẽ cho chúng ta biết:

“Vâng, hôm nay là một ngày rất quan trọng đối với tiêu chuẩn này. Ban chuyên gia đã đặt cùng dự thảo này, họ đã làm công việc của họ, và đã nhận nó đến giai đoạn mà nó là đủ trưởng thành để đi nghĩa với thế giới để lấy ý kiến​​”, ông nói.

“Vì vậy, về cơ bản, nếu bạn là bất cứ ai trên thế giới, từ công nghiệp, học viện, người tiêu dùng và nhà quản lý, đây là cơ hội để có tiếng nói trên có lẽ là tiêu chuẩn ISO nổi tiếng nhất.”

 Nguồn: ISO.org

Biên dịch: TopMan


Tags:

hệ thống quản lý chất lượng

ISO 9000

iso 9001

tiêu chuẩn iso


Similar posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 chợ phùng khoang

Design by TopMan