Những nỗ lực nâng cao chỉ số cải cách hành chính tại Sở TN&MT Bình Dương ( Phần 2)

Written by Hien Nguyen   // 11/12/2018   // Comments Off

Tiếp nối thành tích của Sở Tài Nguyên và Môi Trường tỉnh Bình Dương trong việc nỗ lực nâng cao chỉ số cải cách hành chính. Các giải pháp giúp cải tiến và điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 như sau.

  • Tham mư UBND tỉnh Bình Dương thành lập Trung tâm Phát triển Quỹ đất, huyện, thị xã, phành phố trước khi Nghị quyết số 19-NQ/TW được thông qua
  • Ban hành kịp thời bảng giá các loại đất tạo thuận lợi cho việc xác định giá đất và thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng…
  • Phục vụ cho các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

Không ngừng nâng cao việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cho người dân, theo doanh nghiệp theo cơ chế” một cửa, một cửa liên thông”

UBND tỉnh Bình Dương còn thực hiện hiệu quả, đưa ra các giải pháp giảm thiểu tỷ lệ hồ sơ trễ hạn cũng như tối ưu nhất cho người dân.

bd 1 Những nỗ lực nâng cao chỉ số cải cách hành chính tại Sở TN&MT Bình Dương ( Phần 2)

Bằng những cố gắng đó, trong năm 2017 vừa qua Sở Tài Nguyên và Môi Trường tỉnh Bình Dương đã đạt được các chỉ số đáng khen thưởng như sau:

  • Giải quyết đúng hạn 99% hồ sơ của Sở
  • 99,81% người dân nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
  • Hơn 3677 hồ sơ tham gia cấp giấy chứng nhận lần đầu
  • Số giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở, tài sản tăng hơn 24% so với năm ngoái.
  • Tỉ lệ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương tăng 9% sở hữu giấy chứng nhận tăng gần 9% so với năm 2016.

Những kết quả trên cho thấy một tín hiệu đáng mứng đến với Công tác Hành chính tại toàn tỉnh Bình Dường. Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh cũng đứng thứ 2 trên cả nước. Nhằm phát huy ưu thế đố, quyết định số 22/2017/QĐ-UBND được ban hành nhằm giảm thời gian thực hiện thủ tục đăng ký, cấp giấy chứng nhận đất cho người cần chuyển nhượng, thời gian không giá 15 ngày ( so với 30 ngày trước đây)

Các quy trình đã được đơn giản hoá từ khi Sở TN&MT Bình Dương chính thức áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 và ISO 9001:2015 trong công việc nội bộ, giải quyết TTHC tại các phòng bạn.

Đặc biệt, Sở cũng nhận được Bằng khen của UBND tỉnh Bình Dương khi thực hiện tốt phương châm ” 5 biết, 5 thể hiện”  cũng như cấp hành nghiêm chỉnh các quy tắc, văn hoá ứng xử nơi công sở.

t11 Những nỗ lực nâng cao chỉ số cải cách hành chính tại Sở TN&MT Bình Dương ( Phần 2)

Nhận thức được tầm quan trọng của việc không ngừng nâng cao hiệu quả công tác CCHC, Giám đốc Sở Tài Nguyên và Môi Trường mong muốn tỉnh Bình Dương có thể phát triển mạnh, thu hút các dự án đầu tư mang lại hiệu qủa cao, mà vẫn đảm bảo vấn đề môi trường.

 


Similar posts

Comments are closed.

 chợ phùng khoang

Design by TopMan