PEST

2 phương pháp nhận diện bối cảnh tổ chức trong việc áp dụng ISO 9001:2015

27/06/2017   // 0 Comments

Một trong những yêu cầu của tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 chính là doanh nghiệp phải nhận thức được bối cảnh của mình. Và chính điều này gây ra sự khó hiểu cũng như khó có thể thực hiện trong tổ chức. Vậy phương pháp nào giúp cho các doanh nghiệp có thể nhận diện bối cảnh của tổ chức? Và phương pháp nào là hiệu quả đối với doanh nghiệp của bạn? Bài viết sau đây sẽ giúp bạn có được câu trả lời đ...

Continue reading

Latest news 

 chợ phùng khoang

Design by TopMan