DSC02817

Áp dụng các công cụ cải tiến năng suất chất lượng tại doanh nghiệp

17/07/2017   // 0 Comments

Hiện nay có nhiều doanh nghiệp đã triển khai thực hiện các công cụ cải tiến năng suất chất lượng như ISO 9001, ISO 14001, 5S KAIZEN để đáp ứng nhu cầu hội nhật quốc tế. Tuy nhiên, số các doanh nghiệp thành công và đạt hiệu quả thực sự còn chưa cao. Đây cũng là nhận định của bà Vũ Hồng Quân, trưởng phòng tư vấn cải tiến năng suất, Viện năng suất Việt Nam trực thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất...

Continue reading

Latest news 

 chợ phùng khoang

Design by TopMan