Những nỗ lực nâng cao chỉ số cải cách hành chính tại Sở TN&MT Bình Dương ( Phần 1)

11/12/2018   // 0 Comments

Trong thời gian qua Sở Tài Nguyên và Môi Trường Bình Dương đã tiến hành cải cách nhiều ban ngành theo tiêu chuẩn Quản lý Chất lượng cụ thể Lãnh đạo tỉnh Bình Dương đã tăng cường chỉ đạo và điều hành công tác cải cách hành chính nổi bật với các chỉ số CCHC trong năm 2017 đạt gần 85% đứng thứ 2 trên 20 sở, ngành của tỉnh. Điều này đã góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, cải thiện quy trình làm ...

Continue reading

Latest news 

 chợ phùng khoang

Design by TopMan