iso 14001

Các câu hỏi thường gặp về ISO 14001 cho doanh nghiệp mới bắt đầu

19/07/2017   // 0 Comments

Tại Việt Nam thì khái niệm hệ thống quản lý chất lượng còn khá mới mẻ khi hầu hết các doanh nghiệp đều tập trung, chú trọng việc phát triển cơ sở sản xuất , tăng năng xuất lao động. Tuy nhiên, trong những năm gần đây và có lẽ cũng là xu hướng sắp tới thì việc áp dụng tiêu chuẩn quản lý môi trường là tất yếu. Và như vậy cũng đồng nghĩa với việc có rất nhiều khó khăn, khúc mắc xảy ra trong quá trình...

Continue reading

Latest news 

 chợ phùng khoang

Design by TopMan