Tiêu chuẩn ISO 52000 - Giải pháp cải thiện hiệu suất năng lượng cho các tòa nhà

06/07/2017   // 0 Comments

Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế, việc giảm 80% mức tiêu thụ năng lượng của các tòa nhà vào năm 2050 là điều rất cần thiết nếu chúng ta muốn hạn chế nhiệt độ tăng lên ở mức thấp hơn 2 ° C. Nhưng bây giờ có một giải pháp để cải thiện hiệu suất năng lượng hơn là áp dụng ISO 52000 – hiệu suất năng lượng của các toàn nhà. Với tiêu chuẩn ISO 52000-1 ,  đánh giá hiệu suất năng lượng tổng thể của c...

Continue reading

Latest news 

 chợ phùng khoang

Design by TopMan