Văn phòng UBND Thành Phố Hải Phòng triển khai tập huấn áp dụng TCVN ISO 9001:2015

Written by Hien Nguyen   // 11/12/2018   // Comments Off

Vào sáng ngày 8-12-2018, Ban chỉ đạo ISO Văn phòng UBND thành phố Hải Phòng đã tổ chức tập huấn xây dựng và áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2015 vào hoạt động của Văn phòng UBND.

Tham dự buổi tập huấn có sự tham gia của các đồng chí cán bộ đầu mối về công tác ISO, lãnh đạo, chuyên viên các phòng ban, đơn vị trực thuộc Văn phòng UBND thành phố.

tcvn2 Văn phòng UBND Thành Phố Hải Phòng triển khai tập huấn áp dụng TCVN ISO 9001:2015

Lãnh đạo Văn phòng UBND thành phố phát biểu khai mạc buổi tập huấn

Tại đây, các cán bộ công chức sẽ được TS. Hoàng Hữu Thám – Giảng viên đào tạo của Viện nghiên cứu phát triển tiêu chuẩn chất lượng phổ biến các kiến thức: Khái quát chung về HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015; Điểm khác biệt của tiêu chuẩn ISO 9001:2015 so với tiêu chuẩn ISO 9001:2018; Cách thức chuyển đổi, áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2018 sang ISO 9001:2015; giới thiệu về quy trình và kỹ năng đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn mới; Thực hành đánh giá nội bộ HTQL chất lượng phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001:2015.

Theo đó, TCVN ISO 9001:2015 gồm 10 phần: Phạm vi – Tài liệu viện dẫn –  Thuật ngữ và định nghĩa – Bối cảnh của tổ chức – Lãnh đạo – Hoạch định – Hỗ trợ – Quá trình hoạt động – Đánh giá kết quả – Cải tiến.

Phương pháp xây dựng và áp dụng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 sẽ gỗm 3 bước:

  • Chuẩn hóa, quy trình hóa các thủ tục ở dạng văn bản.
  • Ban hành và áp dụng một số tài liệu HTQLCL
  • Kiểm soát và cải tiến HTQLCL.

Qua buổi tập huấn, các lãnh đạo, công chức của Văn phòng UBND thành phố sẽ nâng cao được nhận thức về việc xây dựng và áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015. Qua đó, sẽ triển khai và áp dụng vào thực tiễn công tác tổ chức tại Cơ quan Văn phòng UBND thành phố Hải Phòng góp phần đưa công tác CCHC ngày càng đi vào nền nếp và hiệu quả.

 


Similar posts

Comments are closed.

 chợ phùng khoang

Design by TopMan