Gia Lai nâng cao nhận thức về hệ thống quản lý chất lượng ISO

Written by Hien Nguyen   // 11/12/2018   // Comments Off

Vào sáng ngày 5-12-2018,  Sở khoa học và công nghệ Gia Lai đã tiến hành tổ chức buổi tập huấn về việc nâng cao nhận thức hệ thống quản lý chất lượng ISO và kỹ năng đánh giá nội bộ theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008. Buổi tập huấn có sự góp mặt của một số đại biểu thuộc các sở, ban, ngành và các huyện Chư Pah, Ia Grai, Đức Cơ.

Trong thời gian 1 ngày, các đại biểu đã được Sở khoa học và công nghệ Gia Lai giới thiệu về việc quản lý hành chính, dịch vụ hành chính công và các mô hinh quản trị chất lương. Giới thiệu tổng quan về tiêu chuẩn ISO 9001:2008. Cách thức áp dụng tiêu chuẩn này trong công tác quản lý hành chính; Tiêu chuẩn và công bố phù hợp tiêu chuẩn, hướng dẫn nội dung thực hiện đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001: 2008…

images2718977 d Gia Lai nâng cao nhận thức về hệ thống quản lý chất lượng ISO

Mục đích của buổi tập huấn là giúp cho các đại biểu có thể nắm được các nguyên tắc trong HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 và biết được cách vận dụng tiêu chuẩn này vào trong các hoạt động quản lý và cải cách hành chính của cơ quan, đơn vị…Trong thời gian sắp tới, Chi cục tiêu chuẩn Đo lường chất lượng tỉnh Gia Lai sẽ tiếp tục triển khai thêm các lớp tập huấn: “nâng cao nhận thức hệ thống quản lý chất lượng ISO và kỹ năng đánh giá nội bộ theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008” cho các huyện Mang Yang, Phú Thiện và thành phố Pleiku…

 


Similar posts

Comments are closed.

 chợ phùng khoang

Design by TopMan