Tiêu chuẩn quốc tế ISO 45001:2018 về quản lý sức khỏe nghề nghiệp đã chính thức ban hành

Written by Hien Nguyen   // 11/12/2018   // Comments Off

Ngày 12-3-2018 vừa qua, tiêu chuẩn quốc tế 45001:2018 về quản lý sức khỏe nghề nghiệp đã chính thức được ban hành. Đánh dấu cho sự cải tiến an toàn lao động trong chuỗi cung ứng toàn cầu giúp hạn chế thương tích, bệnh tật tại nơi làm việc trên toàn thế giới.

Theo tính toán của Tổ chức Lao động quốc tế năm 2017, có tới khoảng 2,78 triệu vụ chết người xảy ra tại nơi làm việc. Đồng nghĩa với việc, mỗi ngày có gần 7700 người chết vì thương tích hoặc do bệnh tật liên quan đến công việc gây ra. Ngoài ra, mỗi năm có khoảng 347 triệu thương tích và các bệnh liên quan không gây tử vong, trong đó có những trường hợp khiến người lao động phải nghỉ làm trong một thời gian dài.

Tiêu chuẩn quốc tế ISO 45001:2018 đã ra đời với hy vọng có thể cải thiện bớt các tai nạn, bệnh tật trong nghề nghiệp tại nơi làm việc. Tiêu chuẩn này, cung cấp cho các chính phủ, các ngành công nghiệp và các bên liên quan các giải pháp, hướng dẫn cụ thể và phương thức áp dụng đơn giản, dễ sử dụng nhằm cải thiện an toàn lao động ở các nước trên thế giới. ISO 45001:2018 có thể được áp dụng cho tất cả các nhà máy, các cơ sở sản xuất hay bất kể vị trí đơn vị nào.

David Smith, Chủ tịch ủy ban dự án ISO/PC 283 chính là người phát triển ra tiêu chuẩn ISO 45001. Ông hy vọng rằng: “ISO 45001 sẽ tạo ra thay đổi lớn tại nơi làm việc và giảm bớt số lượng tai nạn và bệnh tật có liên quan đến công việc trên toàn thế giới”. ISO 45001:2018 sẽ giúp tạo ra một môi trường làm việc an toàn, lành mạnh cho công nhân và du khách thông qua việc cải tiến liên tục hiệu suất của hệ thống OH&S.

not1 1 Tiêu chuẩn quốc tế ISO 45001:2018 về quản lý sức khỏe nghề nghiệp đã chính thức ban hành

Ông David Smith còn cho biết thêm: “Các nhà văn tiêu chuẩn trên thế giới đã chung tay tạo ra một khuôn khổ tại nơi làm việc trở nên an toàn hơn cho tất cả mọi người làm việc trong mọi lĩnh vực, mọi địa điểm trên toàn thế giới”. Hơn 70 quốc gia đã tham gia trực tiếp vào việc tạo ra tài liệu quan trọng này, do ISO/PC 283 phát triển, “Các hệ thống quản lý an toàn sức khoẻ nghề nghiệp”, với Cơ quan tiêu chuẩn Anh làm ban thư ký.

Bên cạnh đó, tiêu chuẩn ISO 45001:2018 còn được thiết lập để tích hợp với các hệ thống tiêu chuẩn ISO khác. Cụ thể ISO 45001 có độ tương thích cao với phiên bản ISO 9001 và ISO 1400.  Các doanh nghiệp đã triển khai tiêu chuẩn ISO sẽ có bước tiến vượt bậc nếu họ xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn ISO 45001.

Tiêu chuẩn OH&S mới được xây dựng dựa trên các tiêu chuẩn của HTQL ISO và mô hình PDCA (Plan-Do-Check-Act). Tiêu chuẩn này sẽ cung cấp một khuôn khổ giúp các tổ chức, DN có thể lên kế hoạch cần làm nhằm hạn chế các nguy cơ gây hại trong quá trình làm việc. Các biện pháp này phải giải quyết được các mối lo ngại về những vấn đề lâu dài về sức khỏe và sự vắng mặt của công nhân trong công việc cũng như giải quyết được các vấn đề gây ra tại nạn khác.

Tiêu chuẩn ISO 45001 về Quản lý An toàn Sức khỏe Nghề nghiệp sẽ thay thế cho OHSAS 18001. Các tổ chức đã được chứng nhận OHSAS 18001 sẽ có ba năm để tuân thủ tiêu chuẩn mới ISO 45001, mặc dù chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn ISO 45001 không phải là yêu cầu của tiêu chuẩn.

 


Similar posts

Comments are closed.

 chợ phùng khoang

Design by TopMan