Tiêu chuẩn ISO 22000 tiêu chí đánh giá sản phẩm thực phẩm an toàn chất lượng

26/11/2018   // 0 Comments

Vào tháng 9/2005 Tổ chức quốc tế về tiêu chuẩn hóa ISO đã cho ra đời tiêu chuẩn ISO 22000:2005 ( Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm). Tiêu chuẩn này, sẽ là tiền đề đánh giá mức độ an toàn và chất lượng của thực phẩm mà doanh nghiệp cung cấp có an toàn cho người sử dụng hay không? Doanh nghiệp nào được cấp chứng nhận tiêu chuẩn ISO 22000 sẽ được coi là có hệ thống quản lý an toàn thực phẩm đạt tiêu...

Continue reading

Latest news 

 chợ phùng khoang

Design by TopMan