cau-truc-Tieu-chuan-ISO-14001-iso 14000

Cấu trúc của bộ tiêu chuẩn ISO 14000

08/06/2017   // 0 Comments

Cấu trúc của bộ tiêu chuẩn ISO 14000 được chia thành 6 phần với 6 lĩnh vực khác nhau. Nhưng điểm chung của 6 phần này chính là với mục đích xây dựng một hệ thống quản lý môi trường cho các doanh nghiệp. Cấu trúc bộ tiêu chuẩn ISO 14000 Hệ thống quản lý môi trường (Environmental Management Systems - EMS). Kiểm tra môi trường (Environmental Auditing - EA) Đánh giá kết quả hoạt động môi t...

Continue reading

Latest news 

 chợ phùng khoang

Design by TopMan