Doanh nghiệp nhận được lợi ích gì khi áp dụng ISO 22000 trong lĩnh vực thực phẩm?

26/11/2018   // 0 Comments

Để cải tiến và nâng cao năng suất chất lượng trong lĩnh vực thực phẩm. Các doanh nghiệp cần áp dụng hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000. Tiêu chuẩn quốc tế ISO 22000 được ban hành bởi Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế. Nhằm giúp các doanh nghiệp xây dựng được một hệ thống kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất, chế biến. Phạm vi áp dụng ISO 22000 mang tính quốc tế, phù...

Continue reading

Latest news 

 chợ phùng khoang

Design by TopMan