Khảo sát ISO 14001 về lợi ích hiện tại và nội dung của phiên bản mới trong tương lai

Written by admin   // 06/05/2014   // 0 Comments

iso 14001 survey Khảo sát ISO 14001 về lợi ích hiện tại và nội dung của phiên bản mới trong tương lai

Một cuộc khảo sát gần đây của hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001 bao gồm nội dung tương lai của mình và lợi ích hiện tại của nó , đã nhận được hơn 5 000 phản ứng , thấy rằng nó đặc biệt hữu ích trong việc đáp ứng các yêu cầu pháp lý và cải thiện hiệu suất môi trường. Tuy nhiên , trọng tâm rõ ràng hơn về ngăn ngừa ô nhiễm , hiệu quả sinh thái và vòng đời suy nghĩ cần được cung cấp trong phiên bản tiếp theo của tiêu chuẩn.

Cuộc khảo sát đã phản ứng từ các tổ chức của các kích cỡ khác nhau tại 110 quốc gia – đa số có hệ thống được xây dựng trên tiêu chuẩn ISO 14001 – 46 % so với các công ty vừa và nhỏ. Tiến hành trong 11 ngôn ngữ , cuộc điều tra được điều hành bởi Ủy ban ISO chịu trách nhiệm về tiêu chuẩn (ISO / TC 207/SC 1) .

“Mức độ phản ứng là không thể tin được . Các chi tiết của phản ứng cung cấp cho các chuyên gia viết các tiêu chuẩn trong lĩnh vực này với đầu vào có giá trị và sự hiểu biết thực sự”, Anne-Marie Warris , Chủ tịch ISO / TC 207/SC 1 cho biết .

” Cuộc điều tra được thiết kế một phần để có được một ý tưởng tốt hơn về những gì mọi người nhìn thấy như những lợi ích chính của ISO 14001 và những gì có thể được cải thiện, như là tiêu chuẩn hiện đang được sửa đổi , ” Lisa Greenwood của Viện kỹ thuật Rochester, tác giả chính giải thích báo cáo khảo sát.

“Ví dụ như giữa 70 % và 80% số người được hỏi cho biết tiêu chuẩn ISO 14001 là có giá trị cao hoặc rất cao đối với đáp ứng yêu cầu pháp lý và cải thiện hiệu suất môi trường của một tổ chức , đó là kết quả dự định quan trọng đối với một hệ thống quản lý môi trường. Ngoài ra, cải thiện hình ảnh công cộng cũng được nhấn mạnh như là một lợi ích quan trọng , ” bà nói thêm. Mặt khác , kết quả cho thấy cơ hội tiềm năng cải tiến so với các bên liên quan và cam kết cung cấp.

Thông báo cho các sửa đổi liên tục

” Kết quả sẽ được sử dụng để thông báo sửa đổi liên tục của các tiêu chuẩn dựa trên tầm quan trọng của người sử dụng đã cung cấp cho một số thách thức trong tương lai và cho dù họ cảm thấy tiêu chuẩn cần phải giải quyết này”, Maiko Okuno của Mitsubishi UFJ. Nghiên cứu và Tư vấn , một trong những  chuyên gia tham gia vào việc phân tích các câu trả lời khảo sát và tham gia vào việc sửa đổi tiêu chuẩn ISO 14001.

Theo kết quả khảo sát , những vấn đề quan trọng nhất mà cần chú ý nhiều hơn đã được giảm thiểu và kiểm soát ô nhiễm , chiến lược để sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên và giảm thiểu chất thải và ô nhiễm , cũng như xác định và đánh giá các khía cạnh môi trường liên quan đến vòng đời của sản phẩm và dịch vụ .

” Một trong những điều thực sự quan trọng cho các chuyên gia làm việc nhóm trong quá trình sửa đổi là làm cho tiêu chuẩn ISO 14001 là” bằng chứng trong tương lai ” có thể “, Susan Briggs , thành viên nhóm chịu trách nhiệm cho việc sửa đổi ISO 14001 giải thích . ” Điều này có nghĩa có tính thách thức và cố gắng thiết kế của họ. ”  trong tương lai.

Giúp đỡ nhiều hơn cho những người thực hiện một EMS

Cuộc khảo sát cũng cho thấy rằng tiêu chuẩn ISO 14004 , một nguồn tài nguyên thiết kế để giúp các tổ chức hiểu và thực hiện một hệ thống quản lý môi trường (EMS) đã không được sử dụng rộng rãi như các ủy ban đã dự kiến ​​.

“Thách thức của chúng tôi trong việc sửa đổi liên tục của tiêu chuẩn ISO 14004 sẽ được cung cấp một cái nhìn sâu hơn vào quản lý môi trường cho nhiều người sử dụng. Khảo sát này đã chỉ ra rằng những người không phải là ý thức của nguồn tài nguyên này như chúng tôi đã hy vọng . ” Arne Syrrist giải thích , thành viên của nhóm chịu trách nhiệm cho các phiên bản tiêu chuẩn ISO 14004 .

ISO 14001 hiện đang ở giai đoạn dự thảo Ủy ban ( CD ) và có thể được mua từ các cửa hàng tiêu chuẩn ISO hoặc thành viên quốc gia của bạn. Nhóm đối phó với việc sửa đổi được nhóm họp tại thành phố Panama vào tháng để giải quyết các ý kiến ​​và chuẩn bị một dự thảo cho điều tra công khai vào cuối năm nay . Phiên bản sửa đổi dự kiến ​​vào giữa năm 2015.

Nguồn : iso.org

Biên dịch: TopMan


Tags:

ems

hệ thống quản lý môi trường

iso 14001

tiêu chuẩn iso 14001

tu van iso 14001


Similar posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 chợ phùng khoang

Design by TopMan