TopMan tu van ISO cho Cong ty Megatec Nhat Ban 1

Topman tư vấn hệ thống quản lý ISO 9001: 2015 & 14001:2015 cho megatec Nhật Bản

18/06/2016   // 0 Comments

Ngày 3/6/2016  vừa qua, tại Công ty TNHH Megatec Việt Nam (của Nhật Bản) ở KCN Thăng Long II, Hưng Yên đã diễn ra Lễ khởi động Dự án “Xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng và môi trường theo Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015” do TOPMAN tư vấn.    Buổi khởi động dự án tại Megatec Việt Nam Là một doanh nghiệp chế xuất thuộc KCN Thăng Long II, với 100% vốn đầu t...

Continue reading

Latest news 

 chợ phùng khoang

Design by TopMan