Dự thảo việc sửa đổi tiêu chuẩn ISO 14001 được đưa ra bình luận công khai

Written by admin   // 23/07/2014   // 0 Comments

Theo ISO (Tổ chức tiêu chuẩn quốc tế) việc nhận thức được tầm quan trọng ngày càng tăng của quản lý tác động môi trường (ISO 14001), một trong những tiêu chuẩn ISO được sử dụng rộng rãi nhất đang được sửa đổi và chúng tôi muốn biết những gì bạn nghĩ.

iso 14000 2015 revision Dự thảo việc sửa đổi tiêu chuẩn ISO 14001 được đưa ra bình luận công khai

Việc sửa đổi tiêu chuẩn ISO 14001 đã được làm sẵn như là một dự thảo tiêu chuẩn quốc tế (DIS), có nghĩa là bạn có thể gửi quan điểm và đề xuất của bạn và tiếng nói của bạn.

Giống như tất cả các tiêu chuẩn ISO, tiêu chuẩn ISO 14001 được xem xét mỗi năm năm để đảm bảo tính liên quan và cập nhật thường xuyên. Bằng việc chuyển sang giai đoạn DIS, dự thảo phiên bản mới bây giờ là mở cửa cho công chúng nhận xét cũng như mua, đem lại cho bạn không chỉ là một bản xem trước của những thay đổi, mà cho phép bạn sự chuẩn bị khi tiêu chuẩn cuối cùng được công bố vào cuối năm 2015.

Những thay đổi chính trong dự thảo mới là tập trung nhiều hơn vào quản lý rủi ro và một sự thay đổi theo hướng nâng cao hiệu quả môi trường chứ không phải là hệ thống quản lý riêng của mình. Thông tin về những thay đổi và quá trình này có thể được tìm thấy trên trang sửa đổi tiêu chuẩn ISO 14001.

Nguồn: ISO.org

 


Tags:

dis

du thao sua doi iso 14001

hệ thống quản lý môi trường

iso 14001

quan ly tac dong moi truong

tiêu chuẩn iso 14001

tổ chức tiêu chuẩn quốc tế


Similar posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 chợ phùng khoang

Design by TopMan