Những hạn chế của tiêu chuẩn iso 14000 đối với các nước đang phát triển

Written by Hien Nguyen   // 06/01/2017   // 0 Comments

han-che-cua-tieu-chuan-iso-14000

Mặc dù tiêu chuẩn ISO 14000 là tiêu chuẩn được xây dựng một cách khá chặt chẽ để phù hợp với sự phát triển của các nền kinh tế tuy nhiên, khi áp dụng vào các nước dang phát triển như Việt Nam thì nó lại có tồn tại một số hạn chế. Chính vì vậy trước khi quyết định áp dụng tiêu chuẩn này bạn cần phải biết được các hạn chế này để có thể có được phương pháp khắc phục tốt nhất.

Hạn chế của tiêu chuẩn ISO 14000

Đối với các nước đang trong giai đoạn phát triển như tại Việt Nam thì việc áp dụng ISO 1400 còn tồn tại các vấn đề như sau:

Điều đầu tiên mà ta có thể thấy chính là chi phí để thực hiện ISO 14000 khá lớn nên đây sẽ là một rào cản cho các doanh nghiệp Việt Nam. Chính vì vậy mà hiện nay số doanh nghiệp đăng kí và thực hiện tiêu chuẩn này một cách nghiêm túc tiêu chuẩn này thì khá ít.

Mặc dù tiêu chuẩn này khá hòa hợp với các tiêu chuẩn khác nhưng vấn đề của các nước đang phát triển gặp phải thì theo tôi nó chưa giải quyết được một cách triệt để.

Một vấn đề nữa chính là vấn đề chưa có đủ các cơ sở cấp và thi chứng chỉ để có thể có thể tư vấn và cấp các chứng chỉ quốc tế cho các doanh nghiệp. Nhưng bạn yên tâm đã có TopMan giúp doanh nghiệp của bạn lên kế hoạch và thực thi ISO được tốt hơn.

Thiếu kiến thức khoa học không thể giải quyết được bằng các tiêu chuẩn, mặc dù một cơ chế quốc tế như quy trình xây dựng tiêu chuẩn của Tổ chức Tiêu chuẩn quốc tế có thể đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu trong lĩnh vực này trong tương lai.

ISO 14001 không đưa ra các chỉ tiêu hoạt động môi trường bắt buộc. Nó chỉ yêu cầu các công ty thực hiện tuân theo luật pháp môi trường quốc gia. Do vậy, đối với các nước đang phát triển như Việt Nam các luật về môi trường chưa được làm chặt chẽ thì hiệu quả của ISO 14001 sẽ không thực sự được như đối với các nước phát triển luôn đề cao yếu tố bảo vệ môi trường trong công tác sản xuất.

Đối với các nước đang phát triển thì cần một thời gian dài nữa để có thể tiếp thu và thực hiện một cách có hiệu quả tốt nhất. Tuy nhiên, đối với các doanh nghiệp thì việc áp dụng tiêu chuẩn này chưa thực sự đạt chất lượng tốt nhất nhưng không thể phủ nhận được những hiệu quả mà nó mang lại cho doanh nghiệp cũng như môi trường.


Tags:

áp dụng tiêu chuẩn iso 14001

chứng chỉ iso 14001

tiêu chuẩn iso 14001


Similar posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 chợ phùng khoang

Design by TopMan