han-che-cua-tieu-chuan-iso-14000

Những hạn chế của tiêu chuẩn iso 14000 đối với các nước đang phát triển

06/01/2017   // 0 Comments

Mặc dù tiêu chuẩn ISO 14000 là tiêu chuẩn được xây dựng một cách khá chặt chẽ để phù hợp với sự phát triển của các nền kinh tế tuy nhiên, khi áp dụng vào các nước dang phát triển như Việt Nam thì nó lại có tồn tại một số hạn chế. Chính vì vậy trước khi quyết định áp dụng tiêu chuẩn này bạn cần phải biết được các hạn chế này để có thể có được phương pháp khắc phục tốt nhất. Hạn chế của tiêu chuẩn ...

Continue reading

Latest news 

     chợ phùng khoang

    Design by TopMan