No Image

Những phần mềm hữu ích miễn phí không thể thiếu dành cho Doanh nghiệp Vừa và Nhỏ

30/11/2012   // 0 Comments

(Toàn bộ phần mềm đã Cr@ck hoặc Free) 1. Phần mềm quản lý Contact khách hàng, bản Mini – Tên phần mềm: E-Z Contact Book – Phần mềm cho phép nhập và quản lý Contact khách hàng nhỏ gọn, có thể import và export ra nhiều định dạng – Tìm kiếm dễ dàng với các [...] Tên File : Những phần mềm hữu ích miễn phí không thể thiếu dành cho Doanh nghiệp Vừa và Nhỏ Tên Link Down : Download (Toàn bộ ph...

Continue reading

 chợ phùng khoang

Design by TopMan