hieu-luc-iso-9001

Trình tự chuyển đổi ISO 9001 theo phiên bản mới

05/01/2017   // 0 Comments

Để giúp doanh nghiệp của bạn triển khai và thực hiện quá trình chuyển đổi ISO 9001 một cách nhanh và chuẩn nhất Topmanjsc xin đưa ra một số gợi ý về trình tự chuyển đổi ISO 9001 theo phiên bản mới nhanh và hiệu quả nhất. Trình tự cập nhật và chuyển đổi tiêu chuẩn ISO sang phiên bản mới – Tìm hiểu các thông tin về tiêu chuẩn ISO 9001:2015 – Phân tích thực trạng doanh nghiệp trước khi áp dụng t...

Continue reading

Latest news 

     chợ phùng khoang

    Design by TopMan