10 biện pháp cải tiến chu trình dự án LEAN SIX SIGMA (Phần 2)

05/04/2013   // 1 Comment

“Chu trình dự án có thể được quản lý nếu dự án được xác định rõ ràng với một kế hoạch chi tiết và thách thức, quản lý trao đổi thông tin và thay đổi một cách hiệu quả, và quan trọng nhất là một nhóm dự án có trách nhiệm và hiệu quả. Với vai trò là quản lý dựa án, các “Đai” đầu tư thời gian và công sức để phát triển các nhóm hoạt động hiệu quả có thể rút ngắn chu trình dự án và cuối cùng cải ti...

Continue reading

     chợ phùng khoang

    Design by TopMan