Công ty TNHH Mirae Eic Việt Nam đón nhận chứng chỉ ISO 14001

16/07/2014   // 1 Comment

Sáng ngày 16/07/2014 tại phòng họp của Công ty TNHH Mirae Eic Việt Nam, Ông Lee Geum Pyo - Giám Đốc, đại diện cho công ty  đón nhận Chứng chỉ về quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001 từ Ông Ninh Văn Hiệu - Giám Đốc TopMan. ISO 14001 là tiêu chuẩn về quản lý môi trường do  Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) ban hành nhằm giúp các tổ chức/doanh nghiệp giảm thiểu tác động gây tổn hại ...

Continue reading

     chợ phùng khoang

    Design by TopMan