No Image

Cho biết căn cứ để xác định khu vực môi trường bị ô nhiễm?

07/04/2014   // 0 Comments

Các căn cứ để xác định khu vực môi trường bị ô nhiễm bao gồm: Môi trường bị ô nhiễm trong trường hợp hàm lượng một hoặc nhiều chất gây ô nhiễm vượt quá tiêu chuẩn về chất lượng môi trường. Môi trường bị ô nhiễm nghiêm trọng khi hàm lượng của một hoặc nhiều hóa chất, kim loại nặng vượt quá tiêu chuẩn về chất lượng môi trường từ 3 lần trở lên hoặc hàm lượng của một hoặc nhiều chất gây ô nhiễm kh...

Continue reading

Latest news 

     chợ phùng khoang

    Design by TopMan