ĐÀO TẠO KỸ NĂNG 21 NGÀY PHÁT TRIỂN BẢN THÂN QUA ONLINE

26/06/2021   // 0 Comments

Các bạn Sinh viên thân mến, “Thành công của một người được quyết định bởi 25% trình độ chuyên môn, bằng cấp; 75% còn lại là kỹ năng mềm”. Nhưng 90% sinh viên sau ra trường không có kỹ năng mềm. Đây cũng là nguyên nhân dẫn đến trên 400.000 SV tốt nghiệp rồi lại thất nghiệp. Hiểu được thực trạng trên, Chương trình “ĐÀO TẠO KỸ NĂNG 21 NGÀY PHÁT TRIỂN BẢN THÂN QUA ONLINE” được Công ty CP Top...

Continue reading

     chợ phùng khoang

    Design by TopMan