Giải pháp tiết kiệm năng lượng điện trong cơ quan công sở, các khu hành chính sự nghiệp và gia đình (Phần I)

17/06/2013   // 2 Comments

Điện năng - Nguồn tài nguyên vô giá của đất nước đang bị sử dụng một cách lãng phí. Ngành điện đã và đang tiến hành nhiều giải pháp để đối phó với tình trạng trên, trong đó việc sử dụng điện một cách hợp lý là một biện pháp rất quan trọng... I. Các giải pháp tiết kiệm năng lượng điện trong các cơ quan, công sở: Tiết kiệm nói chung và tiết kiệm điện nói riêng là vấn đề Quốc sách, phải thực hiện l...

Continue reading

     chợ phùng khoang

    Design by TopMan