Hệ thống quản lý phòng thí nghiệm ISO/IEC 17025

Hệ thống quản lý phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn theo ISO 17025

18/03/2013   // 0 Comments

I. ISO/IEC 17025 LÀ GÌ? 1. ISO/IEC 17025 là tiêu chuẩn quốc tế qui định các yêu cầu nhằm đảm bảo năng lực của phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn (gọi tắt là PTN). Tiêu chuẩn đưa ra các yêu cầu mà các PTN phải đáp ứng nếu muốn chứng minh rằng phòng thử nghiệm: Đang áp dụng một hệ thống chất lượng; Có năng lực kỹ thuật, và có thể đưa ra các kết quả thử nghiệm hoặc hiệu chuẩn có giá trị kỹ thuật. ...

Continue reading

     chợ phùng khoang

    Design by TopMan