ISO-ONLINE là gì

10/09/2013   // 0 Comments

I.  ISO online hay ISO điện tử là gì ? Phần mềm ISO online hay ISO điện tử, được chính các kỹ sư CNTT của công ty NETVALUE phát triển từ năm 2005 đến nay. Với những tính năng nổi bật so với các phần mềm khác trên thị trường, phần mềm ISO online tin học hóa hoàn toàn các quy trình và văn bản ISO áp dụng trong đơn vị. Nó là chìa khóa giúp đơn vị duy trì và vận hành có hiệu quả hệ thống văn bản ISO ...

Continue reading

     chợ phùng khoang

    Design by TopMan