Mã số mã vạch

Mã số mã vạch

20/01/2013   // 0 Comments

I. Mã số mã vạch là gì? Mã số mã vạch (MSMV) là một trong các công nghệ nhận dạng và thu thập dữ liệu tự động các đối tượng là sản phẩm, hàng hóa, tổ chức hoặc địa điểm… dựa trên việc ấn định một mã số (hoặc chữ số) cho đối tượng cần phân định và thể hiện mã đó dưới dạng vạch để thiết bị (máy quét) có thể đọc được. II. Hồ sơ đăng ký sử dụng mã số mã vạch gồm: Hồ sơ đăng ký gồm: - 02 bả...

Continue reading

     chợ phùng khoang

    Design by TopMan