Giải pháp tin học hóa cho Doanh nghiệp làm ISO

11/09/2013   // 1 Comment

Trong những năm gần đây, việc được cấp chứng nhận tiêu chuẩn chất lượng ISO đối với một số doanh nghiệp, tổ chức hành chính không còn mang tính hình thức để giúp họ tạo ưu thế trong cạnh tranh. Việc tuân thủ các quy trình ISO trong việc quản lý điều hành doanh nghiệp đã thực sự mang lại những lợi ích to lớn cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, việc áp dụng các tiêu chuẩn ISO vào các doanh nghiệp ban đầu t...

Continue reading

     chợ phùng khoang

    Design by TopMan