Dao tao 5S, Kaizen TopMan

Đào tạo Thực hành cải tiến hiện trường theo 5S và Kaizen

01/12/2015   // 0 Comments

Xuất phát từ kinh nghiệm quản lý của Nhật Bản, với triết lý “Quản lý tốt nơi làm việc sẽ mang lại hiệu suất làm việc cao hơn”, 5S đã và đang được triển khai và áp dụng tại nhiều nước trên thế giới và Việt Nam. 5S là các chữ cái đầu tiên của tiếng Nhật: Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke, dịch sang tiếng Việt là Sàng lọc, Sắp xếp, Sạch sẽ, Săn sóc, Sẵn sàng. Ngoài mục đích tạo ra một mô...

Continue reading

Latest news 

 chợ phùng khoang

Design by TopMan