Triết lý TOPMAN

01/12/2012   // 0 Comments

Thương hiệu TopMan “Man” có nghĩa là “Con người”, là chủ thể của thế giới, cũng có nghĩa là chính mình. Mọi thứ đều bắt nguồn từ chính chúng ta. “Top” có nghĩa là tiên phong dẫn đầu, hàng đầu. Mỗi người chúng ta chỉ sống duy nhất một lần trên đời, vậy tại sao không phấn đấu trở thành TopMan - con người tiên phong, con người hàng đầu. Nếu doanh nghiệp chúng ta tập hợp được những TopMan - nh...

Continue reading

     chợ phùng khoang

    Design by TopMan