Tieu-chuan-ISO 9001-2015-standard-TopMan

TIÊU CHUẨN ISO 9001:2015 PHIÊN BẢN MỚI CHÍNH THỨC ĐƯỢC BAN HÀNH

15/09/2015   // 0 Comments

Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 phiên bản mới nhất, là tiêu chuẩn tiên phong về Hệ thống quản lý chất lượng vừa được Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (viết tắt là ISO) ban hành vào ngày 15/9/2015. Đây là kết quả sau hơn 3 năm rà soát của các chuyên gia từ gần 95 quốc gia thành viên và quan sát viên để cập nhật tiêu chuẩn cho phù hợp với các nhu cầu thực tế hiện nay. Với kết quả 1,138,155 chứng chỉ ISO 900...

Continue reading

     chợ phùng khoang

    Design by TopMan