Tuyển Nhân viên Kinh doanh ISO năm 2017

30/08/2017   // 2 Comments

Số lượng:  2 người Mô tả công việc: - Liên hệ tìm kiếm các doanh nghiệp, tổ chức có nhu cầu xây dựng hệ thống quản lý chất lượng, an toàn, môi trường, cải tiến (ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, OHSAS 18001, 5S, Kaizen…); - Chăm sóc khách hàng, ký hợp đồng đào tạo, tư vấn ISO, 5S. - Chịu trách nhiệm về số khách hàng và chỉ tiêu hợp đồng được giao; - Lập kế hoạch Marketing, kinh doanh ...

Continue reading

Latest news 

     chợ phùng khoang

    Design by TopMan