Đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ theo ISO 9001:2008 tại Công ty IDT - Vina

06/11/2014   // 0 Comments

  Theo chương trình hợp tác giữa ban Lãnh đạo Công ty IDT - Vina với Công ty CP TopMan, đầu tháng 11/2014 vừa qua, Phòng đào tạo của TopMan đã tổ chức Khoá đào tạo Chuyên gia đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 cho các cán bộ quản lý của IDT - Vina tại trụ sở Công ty tại KCN Đại Đồng - Hoàn Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Khóa đào tạo diễn ra trong 3 ngày, 100% các học viên đề...

Continue reading

Latest news 

 chợ phùng khoang

Design by TopMan