tuyen-dung

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN

30/10/2018   // 0 Comments

TOPMAN TUYỂN DỤNG NHÂN TÀI TOPMAN luôn mở rộng cửa chào đón các nhân tài. Nếu bạn Tự tin và muốn khẳng định khả năng của bản thân trong môi trường làm việc chuyên nghiệp và năng động, Hãy liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào! Bấm vào đây để download mẫu Tờ khai ứng viên, nhập thông tin của bạn và gửi vào email: Tuyendung@Topmanjsc.com và TopManJsc@gmail.com  STT Vị trí tuyển dụng ...

Continue reading

Latest news 

     chợ phùng khoang

    Design by TopMan