Đào tạo Chuyên gia Đánh giá Nội bộ theo Tiêu chuẩn ISO 9001:2015

Written by admin   // 28/03/2016   // 0 Comments

Dao tao chuyen gia danh gia noi bo ISO 9001-2015

 1. MỤC TIÊU KHOÁ HỌC:

–  Giúp học viên hiểu rõ các nguyên tắc quản lý chất lượng, bản chất, vai trò, các yêu cầu của ISO 9001:2015 và cách thức đánh giá các yêu cầu này;

–  Biết cách xác định các nội dung cần đánh giá và thực hiện việc đánh giá tại chỗ để xác định mức độ phù hợp của hệ thống quản lý, hoạt động được đánh giá so với các yêu cầu;

–  Hướng dẫn lập kế hoạch đánh giá và quản lý cuộc đánh giá sao cho hiệu quả;

–  Cấp chứng chỉ chứng nhận năng lực đánh giá Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 đối với những học viên đạt yêu cầu khoá học.

 1. ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ:

–  Đại diện lãnh đạo, Ban ISO,

–  Cán bộ quản lý doanh nghiệp, cán bộ Chất lượng, Nhân sự và Kỹ thuật

–  Các cán bộ được quy hoạch trở thành đánh giá viên nội bộ của tổ chức

 1. NỘI DUNG KHÓA ĐÀO TẠO:

Phần 1: Thấu hiểu hệ thống QLCL theo ISO 9001:2015

 • Hiểu đúng bản chất của chất lượng và quản lý chất lượng
 • 7 nguyên tắc của quản lý chất lượng
 • Phân tích sâu 7 yêu cầu lớn của tiêu chuẩn ISO 9001:2015
 • Yêu cầu về văn bản của hệ thống quản lý chất lượng

Phần 2: Khái quát về đánh giá chất lượng nội bộ

 • Khái niệm, bản chất và mục đích của đánh giá nội bộ;
 • Quản lý chương trình đánh giá và các nguyên tắc đánh giá theo cách tiếp cận ISO 19011.

Phần 3: Yêu cầu đối với đánh giá viên và trưởng đoàn đánh giá

 • Yêu cầu về trình độ, kinh nghiệm, phẩm chất và năng lực
 • Vai trò và nghiệp vụ của đánh giá viên, trưởng đoàn đánh giá, những nguyên tắc làm việc trong khi tiến hành đánh giá.

Phần 4: Quy trình và kỹ năng đánh giá

 • Lập kế hoạch đánh giá; Chuẩn bị các tài liệu… cho cuộc đánh giá,
 • Luyện các kỹ năng đánh giá: Phỏng vấn, đánh giá tài liệu hồ sơ, quan sát,
 • Xử lý các tình huống khó gặp phải trong quá trình đánh giá,
 • Phân biệt điểm không phù hợp nặng, nhẹ và điểm lưu ý
 • Cách viết báo cáo đánh giá đối với các điểm không phù hợp

Phần 5: Thực hành đánh giá

 • Thực hành đánh giá và viết báo cáo đánh giá
 • Làm các bài tập tình huống, bài tập nhóm

Phần 6: Kiểm tra cuối khoá học để cấp chứng chỉ.

GHI CHÚ:

Nội dung bài học sẽ được xây dựng dựa trên cơ sở thực tế hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp để học viên có thể kết hợp ngay giữa lý thuyết và thực hành.

Ở mỗi buổi đào tạo, chuyên gia đào tạo sẽ đưa nhiều ví dụ thực tế về các vấn đề gặp phải trong quá trình đi đánh giá tại các Doanh nghiệp để học viên có thể hiểu sâu sắc về hoạt động đánh giá nội bộ, đồng thời chuyên gia sẽ giải đáp tất cả các thắc mắc của học viên.

 1.  CHUYÊN GIA ĐÀO TẠO (GIẢNG VIÊN)

Giảng viên cao cấp, Chuyên gia tư vấn trưởng, chuyên gia đánh giá trưởng giàu kinh nghiệm của TopMan, từng giảng dậy, tư vấn và đánh giá cho hàng trăm doanh nghiệp, tổ chức trong nước và quốc tế.

 1. THỜI LƯỢNG KHÓA ĐÀO TẠO

–  Thời lượng cho khóa đào tạo: 03 ngày (ba ngày).

–  Thời gian đào tạo: 26/04-28/04

( hoặc thời gian theo nhu cầu của doanh nghiệp, tổ chức).

 1.  ĐỊA ĐIỂM ĐÀO TẠO:

–  Tại Hà Nội hoặc tại Địa điểm của doanh nghiệp, tổ chức.

LIÊN HỆ ĐĂNG KÝ THAM DỰ

Điện thoại văn phòng: 04 22 310 689, hoặc liên hệ:

o   Ms. Từ Thị Hồng Nhung,    Email: kd@TopManJsc.com  – Di động: 0962 253 402

o   Ms. Đặng Thị Phia ,              Email:  kd1@TopManJsc.com– Di động: 0962 588 402


Tags:

dao tao chuyen gia danh gia noi bo

Đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ ISO 9001:2015

Đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ ISO Bắc Ninh

Đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ ISO Hà Nội

Đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ ISO Hải Dương

Đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ ISO Hải Phòng

Đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ ISO Nam Định

Đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ ISO Thái Nguyên


Similar posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 chợ phùng khoang

Design by TopMan