e-marketing

Bài 2 - [Bài giảng về Internet marketing]

12/12/2012   // 0 Comments

Bài 2 trong bộ 8 bài giảng chi tiết về Internet Marketing Phần I. XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC EMARKETING 1.      Xác định mục tiêu chiến lược - Cần làm rõ mục tiêu của chiến lược Emarketing đạt được: quảng bá thương hiệu, quảng bá sản phẩm, quảng bá dịch vụ hay quảng bá kết hợp, phục vụ cho việc bán hàng online, trên facebook, trên internet hoặc dùng nó để kiếm tiền online.Việc xác định mục tiêu...

Continue reading

Latest news 

     chợ phùng khoang

    Design by TopMan