Giải pháp tiết kiệm năng lượng điện trong khu vực hành chính sự nghiệp (Phần 2)

18/06/2013   // 1 Comment

Có rất nhiều biện pháp tiết kiệm điện trong khu vực hành chính sự nghiệp. Cơ thể kế ra hàng loạt như: không được đun nấu trong khu vực cơ quan, ra khỏi phòng làm việc phải tắt quạt, tắt điều hoà nhiệt độ v.v.... Những biện pháp này đã được nói nhiều trên các phương tiện truyền thông đại chúng những hiệu quả chưa được cao vì các quy định đề ra không có sự giám sát thường xuyên và các giải pháp kỹ t...

Continue reading

Latest news 

     chợ phùng khoang

    Design by TopMan