SIX SIGMA CHO LÃNH ĐẠO/ SIX SIGMA CHAMPION

05/09/2013   // 0 Comments

GIỚI THIỆU 6 Sigma: Hệ thống hướng tới sự hoàn thiện tuyệt đối là không sai lỗi/ sai hỏng trong tất cả các quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, với mục tiêu là đạt 3,4 lỗi sai hỏng/  1 triệu khả năng. 6 Sigma tập trung vào việc giảm thiểu tất cả các dao động hay bất ổn trong quá trình bằng cách tìm ra các nguyên nhân gốc rễ của vấn đề. 6 Sigma sử dụng các công cụ thống kê và toán học chuyên...

Continue reading

Latest news 

     chợ phùng khoang

    Design by TopMan