Ngăn chặn lãng phí thức ăn bằng các tiêu chuẩn ISO trong ngày môi trường thế giới

30/07/2014   // 0 Comments

Mỗi năm có 1,3 tỷ tấn thức ăn bị lãng phí. Điều này tương đương với tổng sản lượng lương thực của châu Phi. Chủ để của Ngày môi trường thế giới (05/06)  là "Nghĩ - Ăn - Tiết kiệm" nhằm mục đích để chống lại sự lãng phí thực phẩm, mất mát không đáng có, và khuyến khích tất cả chúng ta giảm sự lãng phí này. Tiêu chuẩn ISO có thể giúp chúng ta đạt được mục tiêu này. Sản xuất lương thực toàn...

Continue reading

     chợ phùng khoang

    Design by TopMan