Áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2015 giúp nâng cao hiệu quả làm việc tại huyện Thạch Hà

Written by Hien Nguyen   // 01/11/2018   // Comments Off

Theo thống kê từ tỉnh Hà Tĩnh, trong năm 2018 vừa qua đã có 7 địa phương ở Thạch Hà thành công xây dựng và chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015.

Với bốn địa phương gồm các xã Thạch Văn, Phù Việt, Tượng Sơn và Thạch Kênh đã xây dựng mới và áp dụng thành công hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015.  Ngoài ra còn có Uỷ Ban Nhân Dân huyện Thạch Lòng và xã Thạch Tân cũng chuyển đổi thành công từ TCVN ISO 9001:2008 sang ISO 9001:2015

30070684 1479826238795450 1801973227 o Áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2015 giúp nâng cao hiệu quả làm việc tại huyện Thạch Hà

Hoạt động tại Văn phòng UBND huyện Thạch Hà đã có nhiều chuyển biến tích cực, rút gọn thời gian xử lý các hồ sơ, giải đáp các thắc mắc của người dân ngay sau khi chuyển đổi HTQLCL ISO 9001: 2015.

Trong đó, phạm vị của hệ thống quản lý chất lượng UBND huyện Thạch Hà gồm có 11 phòng ban. 288 thủ tục hành chính cùng các quy trình khác.

Nhở hơn là các xã như Thạch Long, Tượng Sơn, Thạch Kênh, Thạch Văn, Thạch Tân, Phù Việt có hơn 150 thủ tục hành chính và quy trình khác. Sau một thời gian ngắn áp dụng TCVN ISO 9001:2015, lãnh đạo huyện đã nhận thấy những chỉ số tích cực góp phần từng bức nâng cao hiệu quả làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức trong cơ quan hành chính nhà nước tại huyện Thạch Hà.

Việc quản lý, điều hành hoạt động của bộ máy hành chính từ cấp huyện đến xã không ngừng được hoàn thiện, từng bước xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại.


Similar posts

Comments are closed.

 chợ phùng khoang

Design by TopMan