Nội dung buổi tập huấn chuyển đổi HTQLCL từ tiêu chuẩn ISO 9001:2008 sang ISO 9001:2015

Written by Hien Nguyen   // 15/11/2018   // Comments Off

anhchinh Nội dung buổi tập huấn chuyển đổi HTQLCL từ tiêu chuẩn ISO 9001:2008 sang ISO 9001:2015

Khoá tập huấn “Chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng từ tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 sang TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan hành chính nhà nước” được Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tổ chức vào ngày 8/11 vừa qua. Với sự tham dự của ông Huỳnh Hùng Dũng, phó Giám đốc sở Khoa học và Công nghệ cùng một số đại biểu thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Bạc Liêu.

 

Các nội dung sẽ được giới thiệu tới những người tham gia buổi tập huấn gồm:

  • Tổng quan về chất lượng, quản lý chất lượng, hệ thống quản lý chất lượng trong cơ quan hành chính nhà nước
  • Giới thiệu các văn bản liên quan đến việc xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo bộ tiêu chuẩn TCVN ISO 9000 tại các cơ quan hành chính nhà nước
  • Cập nhật và chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 sang TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan hành chính nhà nước.

Nhằm phát huy ưu điểm của ISO 9001:2015 đó là tập trung vào phân tích bối cảnh tổ chức, tiếp đến là nhận diện và kiểm soát tốt các rủi ro nhằm đưa ra định hướng, chiến lược phù hợp.

Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 còn giúp giảm bớt các thủ tục giấy tờ, giúp các tổ chức áp dụng một cách linh hoạt và tinh gọn về mặt hệ thống. Với mục tiêu chuyển hướng phiên bản ISO 9001:2015, cải tiến nền hành chính, hệ thống hoá quá trình xử lý công việc hợp lý, khoa học. Tạo điều kiện cho việc kiểm soát thông tin của các cơ quan hành chính nhà nước dễ dàng hơn.


Similar posts

Comments are closed.

 chợ phùng khoang

Design by TopMan