nang suat chat luong

Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020

07/03/2013   // 0 Comments

TS Nguyễn Quân- Thứ trưởng Bộ Khoa học &Công nghệ    Mặc dù trong những năm qua, Đảng và Nhà nước đã dành sự quan tâm cho đầu tư phát triển Khoa học & Công nghệ (KH&CN), song tác động của KH&CN đối với tăng trưởng kinh tế còn chưa cao, năng suất lao đọng của Việt Nam còn thấp so với các nước khác, sản phẩm của Việt nam chưa cạnh tranh được với quốc tế khi hội nhập sâu rộng theo...

Continue reading

 chợ phùng khoang

Design by TopMan