Nhà máy chế biến TĂCN cao cấp TOPFEEDS triển khai chương trình Thực hành tốt 5S

18/02/2014   // 0 Comments

Vừa qua, Nhà máy chế biến TĂCN cao cấp TOPFEEDS hợp tác với công ty CP TopMan để triển khai chương trình Thực hành tốt 5S nhằm nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, an toàn, tiết kiệm và hiệu quả nhằm thỏa mãn tối đa nhu cầu ngày càng cao của khách hàng. Nhà máy chế biến TĂCN cao cấp Topfeeds được khởi công xây dựng năm 2001 và chính thức đi vào hoạt động từ tháng 9 năm 2002, là một...

Continue reading

Latest news 

 chợ phùng khoang

Design by TopMan