Khởi động dự án Thực hành tốt 5S tại Nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi cao cấp DABACO

18/02/2014   // 0 Comments

Vừa qua, Nhà máy chế biến TĂCN cao cấp DABACO hợp tác với công ty CP TopMan để triển khai chương trình Thực hành tốt 5S. Nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi cao cấp DABACO là Nhà máy thức ăn chăn nuôi đầu tiên của Tập đoàn DABACO Việt Nam, được đầu tư năm 1997 và chính thức đi vào hoạt động năm 1998 với nhiệm vụ chủ yếu là sản xuất thức ăn chăn nuôi cao cấp các loại. Sản phẩm của Nhà máy được sả...

Continue reading

Latest news 

 chợ phùng khoang

Design by TopMan