tải xuống

10 Lý do doanh nghiệp nên làm ISO

21/03/2013   // 0 Comments

10 Lý do nội tại nên áp dụng ISO tại các DN: Ngoài các lý do về sức ép bên ngoài, như: Sức ép từ thị trường cạnh tranh, yêu cầu của khách hàng, yêu cầu của Nhà nước, yêu cầu của chủ đầu tư, ... thì đây là 10 lý do nội tại thúc đẩy các doanh nghiệp, tổ chức quyết định làm ISO: So sánh kết quả làm ISO: Thực trạng trước khi làm ISO Kết quả sau khi làm ISO -  Quản lý lộn xộn...

Continue reading

Latest news 

 chợ phùng khoang

Design by TopMan