Khởi động Dự án xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2008 tại Công ty CP Xây Lắp Điện Hà Nội

27/03/2013   // 0 Comments

Sáng ngày 26/03/2013, tại Công ty Cổ Phần Xây Lắp Điện Hà Nội, Công ty Cổ Phần TopMan đã tổ chức buổi Khởi động Dự án ISO 9001:2008. Tham dự buổi Khởi động dự án về phía Công ty CP Xây Lắp Điện Hà Nội có Ban Giám đốc Công ty, Đại diện Lãnh đạo QMR, đại điện các phòng ban: Trưởng phòng Kế hoạch Vật tư, Thư ký ISO, Phòng Kỹ thuật, Phòng Đấu Thầu, Phòng Hành chính, Kế toán; về phía Tư vấn Công ty cổ ...

Continue reading

Latest news 

 chợ phùng khoang

Design by TopMan