Tối ưu hóa hiệu suất năng lượng của các tòa nhà thông qua việc tiếp cận ISO 52000

Written by ngoc   // 06/07/2017   // Comments Off

Ngành công nghiệp xây dựng đang phải đối mặt với một loạt các thách thức và cơ hội khi phải cắt giảm nguồn tiêu thụ năng lượng và tăng cường sử dụng năng lượng tái tạo. Điều này bao gồm việc giải quyết nhu cầu năng lượng ngày càng tăng của các nền kinh tế đang phát triển, cũng như các vấn đề đói nghèo về năng lượng ở các nước đang phát triển. Trong bối cảnh này, các nước đang phát triển cần phải tuân theo một con đường năng lượng thấp, ít sử dụng tài nguyên và cacbon.

toi uu hoa hieu suat nang luong cho cac toa nha Tối ưu hóa hiệu suất năng lượng của các tòa nhà thông qua việc tiếp cận ISO 52000

Tối ưu hóa hiệu suất năng lương cho các tòa nhà

Một số nước phát triển đã đặt ra những mục tiêu đầy tham vọng để có thể cắt giảm tới gần như bằng 0 năng lượng trong các tòa nhà mới trong vài năm tới. Các quốc gia này cuối cùng sẽ tập trung vào các quận năng lượng bằng không, với trọng tâm là tân trang các tòa nhà hiện có và tăng tỷ trọng năng lượng tái tạo.

Các mục tiêu chính sách rõ ràng và nhất quán đóng một vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy đổi mới trong ngành xây dựng. Các tiêu chuẩn quốc tế sẽ là cần thiết để hài hoà các thuật ngữ, định nghĩa, quy trình đánh giá và các chỉ số nhằm phát triển các khái niệm và công nghệ mới cũng như theo dõi và đánh giá tiến độ.

Làm thế nào để đạt hiệu quả tối đa  bằng cách tiếp cận toàn diện cho năng lượng hiệu suất của các tòa nhà (EPB)?

Trong quá khứ, yêu cầu về hiệu suất năng lượng được đặt ở mức thành phần – mức cách nhiệt tối thiểu và hiệu quả tối thiểu của sản phẩm. Tuy nhiên, điều này dẫn đến những giải pháp tối ưu và tạo ra rào cản cho sự chuyển đổi công nghệ cần thiết.

Cách tiếp cận toàn diện để đánh giá hiệu suất năng lượng tổng thể của các tòa nhà và môi trường xây dựng, được cung cấp bởi bộ tiêu chuẩn EPB (tiêu chuẩn ISO 52000 của các tiêu chuẩn), là một công cụ chính để vượt qua những rào cản này.

Tôi muốn sử dụng các giải pháp hiệu quả về năng lượng và hiệu quả năng lượng. Tiêu chuẩn ISO 52000 tương lai của tiêu chuẩn có ý nghĩa gì đối với tôi?

Tiêu chuẩn ISO 52000 sẽ cho phép đánh giá hiệu suất năng lượng chung của tòa nhà. Điều này có nghĩa là bất kỳ sự kết hợp công nghệ nào cũng có thể được sử dụng để đạt được mức năng lượng dự kiến, với chi phí thấp nhất.

Do “cạnh tranh” giữa các công nghệ khác nhau, cách tiếp cận toàn diện là một động lực chính cho đổi mới công nghệ và thay đổi. Các quốc gia sử dụng phương pháp tiếp cận trong nhiều năm – ví dụ như Hà Lan – đã trải qua nhiều lần thực hiện và tiết kiệm chi phí đối với nhiều công nghệ mới. Bao gồm các khái niệm cách nhiệt, cửa sổ, sưởi ấm, làm mát, chiếu sáng, thông gió hoặc hệ thống nước nóng trong gia đình, xây dựng tự động hóa và kiểm soát, và các nguồn năng lượng tái tạo.

toi uu hoa hieu suat nang luong cho cac toa nha.1 Tối ưu hóa hiệu suất năng lượng của các tòa nhà thông qua việc tiếp cận ISO 52000

Xây dựng các nguồn năng lượng tái tạo

Ai là người sử dụng tiềm năng của bộ tiêu chuẩn ISO 52000, và họ nên biết những gì?

Đánh giá năng lượng của các tòa nhà được thực hiện cho các mục đích khác nhau, chẳng hạn như:

  • Đánh giá sự tuân thủ các quy định xây dựng thể hiện dưới dạng sử dụng năng lượng hạn chế hoặc một lượng liên quan
  • Tăng tính minh bạch trong giao dịch bất động sản thông qua việc chứng nhận năng lượng hoặc hiển thị mức năng lượng
  • Giám sát hiệu quả năng lượng của tòa nhà và các hệ thống xây dựng kỹ thuật
  • Giúp hoạch định các biện pháp trang bị thêm thông qua dự đoán tiết kiệm năng lượng có thể là kết quả của nhiều hành động khác nhau

Nói chung, phương pháp tiếp cận toàn diện có nghĩa là hiệu suất năng lượng được đánh giá là tổng năng lượng sử dụng để sưởi ấm, làm mát, thắp sáng, thông gió, nước nóng trong gia đình, và trong một số trường hợp, thiết bị.

Các tiêu chuẩn ISO 52000 sẽ được hưởng lợi như thế nào?

Một trong những mục đích chính của tiêu chuẩn EPB là cho phép việc sử dụng chúng trong các luật, các quy định và trong một số trường hợp, làm cho họ bắt buộc. Điều này đã dẫn tới việc xây dựng một bộ quy trình hiệu suất năng lượng rõ ràng, toàn diện và rõ ràng.

Hơn nữa, sự khác biệt về khí hậu, văn hoá và truyền thống xây dựng của quốc gia và khu vực cũng như các chính sách và khuôn khổ pháp lý được tính đến. Các lựa chọn khác nhau được đưa ra cho thủ tục, dữ liệu đầu vào và điều kiện biên. Đối với mỗi lựa chọn, một khuôn mẫu rõ ràng được cung cấp có thể được sử dụng để điều chỉnh đánh giá hiệu năng năng lượng cho một tình huống cụ thể. Một gợi ý thông tin (“mặc định”) cũng được đề xuất.

Cuối cùng, cấu trúc mô đun theo tiêu chuẩn EPB tối đa hoá khả năng thực hiện từng bước ở cấp quốc gia hoặc khu vực. Các ưu tiên chính sách khác nhau và những ràng buộc thực tế có thể cần được cân đối trên cơ sở từng trường hợp cụ thể. Điều này bao gồm có tính đến các thực tiễn và thủ tục đã được thiết lập tốt, ít nhất là trong giai đoạn chuyển tiếp.

Dòng sản phẩm ISO 52000 đang được phát triển với sự hợp tác chặt chẽ với Ủy ban Tiêu chuẩn Châu Âu ( CEN ) và các tổ chức tiêu chuẩn khác (ví dụ như ASHRAE). Ở châu Âu, các tiêu chuẩn EPB đang được xây dựng để hỗ trợ thực hiện Chỉ thị về Hiệu năng Năng lượng của Tòa nhà (EPBD).

Bước kế tiếp cho nhóm công tác chung mà bạn đồng triệu tập là gì? Các tiêu chuẩn khác cần được phát triển để giúp giảm tiêu thụ và tiêu thụ năng lượng?  

Trục chính của loạt sản phẩm ISO 52000 là tiêu chuẩn bao quát, hiện đang được phát triển. Một trong những bước tiếp theo là chuẩn bị các tiêu chuẩn thu hẹp khoảng cách giữa thông tin sản phẩm “độc lập” và hiệu năng năng lượng thực của các hệ thống như một phần không thể tách rời của tòa nhà. Đây là yếu tố hiện đang thiếu trong cách tiếp cận toàn diện hoặc hệ thống của chúng tôi. May mắn thay, dự kiến các tiêu chuẩn EPB mới của Châu Âu, hiện đang chuẩn bị, sẽ cung cấp đầu vào có giá trị, cũng trong lĩnh vực này.

Nguồn: http://topmanjsc.com


Similar posts

Comments are closed.

 chợ phùng khoang

Design by TopMan