100% cơ quan sẽ áp dụng tiêu chuẩn ISO tại Vĩnh Phúc năm 2020

Written by Hien Nguyen   // 01/12/2017   // Comments Off

30.5.2016

Mục tiêu của tỉnh Vĩnh Phúc trong năm 2020 đó là 100% cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước vận hành hiệu quả phiên bản ISO điện tử. Hiện nay, Tỉnh đã và đang phối hợp cùng các cơ quan thực hiện đẩy mạnh tuyên truyền và áp dụng ISO kết hợp với công nghệ thông tin và quản lý công việc.

Lợi ích của hệ thống quản lý chất lượng

Sở khoa học và công nghệ tỉnh Vĩnh Phúc vừa có hoạt động tổng kết lại công tác xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2015 vào hoạt động quản lý hành chính. Sở thực hiện áp dụng hệ thống quản lý chất lượng này trong giai đoạn năm 2006-2016.

Tính đến hết năm 2016, toàn tỉnh Vĩnh Phúc có 179 cơ quan, đơn vị hành chính công bố phù hợp với hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015. Trong đó tỉnh thực hiện áp dụng cơ chế bắt buộc đối với 46 cơ quan cấp tỉnh, huyện.

Việc áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2015 vào quản lý giúp cho quy trình quản lý công việc được tiêu chuẩn hóa. Những người quản lý sẽ dễ dàng hơn trong việc kiểm soát công việc của nhân viên. Đồng thời, cơ quan hành chính sẽ có chỉ đạo kịp thời để giải quyết công việc tốt nhất.

Công việc được giải quyết dễ dàng góp phần nâng cao hiệu quả công việc và năng lực quản lý. Nhờ đó, các dịch vụ công cũng được thực hiện nhanh chóng, tiết kiệm cả thời gian và chi phí.

iso 100% cơ quan sẽ áp dụng tiêu chuẩn ISO tại Vĩnh Phúc năm 2020

Đẩy mạnh áp dụng ISO điện tử vào quản lý

Trong hoạt động tổng kết công tác áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2015, Sở khoa học và công nghệ tỉnh Vĩnh Phúc đã đưa ra kế hoạch triển khai ISO kết hợp với công nghệ thông tin. Bởi phiên bản ISO điện tử mang lại rất nhiều lợi ích cũng như hiệu quả đối với quá trình quản lý công việc.

Ngoài ra, các cơ quan thưởng trực tỉnh Vĩnh Phúc cũng nỗ lực triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng này và đạt được nhiều kết quả tốt đẹp. Phiên bản ISO điện tử theo TCVN 9001:2015 được thực hiện dựa trên nền tẳng ISO 9001:2008.

Áp dụng ISO kết hợp công nghệ thông tin sẽ giúp các cơ quan, đơn vị nhà nước tránh lãng phí, công tác kiểm tra, giám sát được vận hành dễ dàng. Vì vậy, tỉnh Vĩnh Phúc đang đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cán bộ và người dân về các hoạt động liên quan.

Để áp dụng được ISO điện tử, các cơ quan hành chính cần có đơn vị hỗ trợ nghiệp vụ, đầu tư cơ sở vật chất, công cụ hỗ trợ cần thiết để ứng dụng công nghệ thông tin. Đối với mỗi cơ quan phải cập nhật thông tin bổ sung kịp thời, thường xuyên rà soát các quy trình và thủ tục theo tiêu chuẩn. Nhằm hướng đến mục tiêu năm 2020 có 100% cơ quan áp dụng ISO kết hợp công nghệ thông tin, đồng thời khuyến khích 100% đơn vị cấp tỉnh áp dụng ISO.


Similar posts

Comments are closed.

 chợ phùng khoang

Design by TopMan