Bộ Khoa học và công nghệ đưa ra lộ trình chuyển đổi áp dụng TCVN ISO 9001:2015

Written by Hien Nguyen   // 09/04/2018   // Comments Off

5-480x270

Ngày 21/02/2018 vừa qua, bộ Khoa học và công nghệ đã có công văn gửi các Bộ, ngành, cơ quan chính phủ cùng toàn bộ UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc áp dụng và chuyển đổi tất cả các tiêu chuẩn cũ thành tiêu chuẩn ISO 9001:2015.

0001 Bộ Khoa học và công nghệ đưa ra lộ trình chuyển đổi áp dụng TCVN ISO 9001:2015

CV-419-BKHCN-TDC-Lo-trinh-chuyen-doi-TCVN-ISO-9001-2015-1

Theo đó Bộ đã có hướng dẫn về lộ trình xây dựng thực hiện và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các đơn vị trực thuộc. Tại điểm c khoản 4 điều 4 Quyết định số 19/2014/QĐ-TTG đã có các bước cụ thể được đưa ra như sau:

Đối với các cơ quan, tổ chức lần đầu xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng: nghiên cứu, áp dụng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

Đối với các cơ quan, tổ chức đã xây dựng, áp dụng hệ thống; quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008.

Các Bộ, ngành, địa phương căn cứ vào tình hình thực tế, xây dựng kế hoạch chuyến đổi việc xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 sang tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 đối với các cơ quan, tổ chức thuộc Bộ, ngành, địa phương cho phù họp, bảo đảm tiết kiệm, tránh lãng phí, hoàn thành việc chuyển đổi trước ngày 30/6/2021.


Similar posts

Comments are closed.

 chợ phùng khoang

Design by TopMan