Các câu hỏi thường gặp về ISO 14001 cho doanh nghiệp mới bắt đầu

Written by Hien Nguyen   // 19/07/2017   // Comments Off

iso 14001

Tại Việt Nam thì khái niệm hệ thống quản lý chất lượng còn khá mới mẻ khi hầu hết các doanh nghiệp đều tập trung, chú trọng việc phát triển cơ sở sản xuất , tăng năng xuất lao động. Tuy nhiên, trong những năm gần đây và có lẽ cũng là xu hướng sắp tới thì việc áp dụng tiêu chuẩn quản lý môi trường là tất yếu. Và như vậy cũng đồng nghĩa với việc có rất nhiều khó khăn, khúc mắc xảy ra trong quá trình thực hiện. Với bài viết này Topmanjsc sẽ cung cấp cho bạn một số câu hỏi thường gặp khi áp dụng tiêu chuẩn này.

Hệ thống quản lý môi trường là gì?

Hệ thống quản lý môi trường chính là một phần trong cấu trúc quản lý của tổ chức. Trong hệ thống quản lý môi trường chỉ ra các tác động đến tổ chức của mình như thế nào đến môi trường về sản phẩm, dịch vụ và quá trình hoạt động của tổ chức gây ra.

Hệ thống quản lý môi trường giúp bạn đưa ra các quyết định, quy tắc liên quan đến môi trường. Tính nhất quán trong việc thực hiện thông qua các phân phối nguồn lực, phân công trách nhiệm, thực hiện đánh giá liên tục các thủ tục và quá trình.

Hệ thống quản lý môi trường là một nền tảng trong hoạt động quản lý, nó đưa ra các nguyên tắc buột mọi người tuân thủ khi thực hiện các công việc có ảnh hưởng đến môi trường, từ đó giúp quản lý được các ảnh hưởng của tổ chức đến môi trường.

Tiêu chuẩn ISO 14001

Tiêu chuẩn ISO 14001 là một bộ tiêu chuẩn về công cụ và hệ thống quản lý môi trường. ISO 14001 sẽ hoạt động như một hệ thống để quản lý các hoạt động sản xuất hoặc dịch vụ tác động như thế nào đến môi trường để có thể cải thiện tốt hơn nữa.

Nguồn gốc tiêu chuẩn ISO 14001

Tiêu chuẩn ISO 14000 là tiêu chuẩn do tiêu ban kỹ thuật 207 thuộc tổ chức quốc tế và tiêu chuẩn hóa xây dựng. Trách nhiệm của tiểu ban kỹ thuật 207 là xây dựng các công cụ và hệ thống quản lý môi trường.

Các tiêu chuẩn áp dụng công cụ và hệ thống quả lý môi trường chứ không phải là tiêu chuẩn sản phẩm hay các thông số kỷ thuật hoặc là mức độ ảnh hưởng. Cụ thể nó không bao gồm:

 • Các phương pháp kiểm tra sự ô nhiểm
 • Thiết lập các giá trị giới hạn của sự ô nhiểm hoặc là ảnh hưởng.hiết lập các mức độ hoạt động môi trường.
 • Tiêu chuẩn sản phẩm.
 • Tiểu ban kỷ thuật 207 phối hợp chặt chẽ với tiểu ban kỷ thuật 106 (phát triển hệ thống chất lượng ISO 9000) trong lĩnh vực đánh giá hệ thống quản lý môi trường.

Hiện nay phiên bản mới nhất chính là tiêu chuẩn ISO 4001:2015 đã có nhiều sự thay đổi đáng kể giúp cho việc quản lý hệ thống môi trường được tốt hơn.

Đối tượng áp dụng ISO 14001

Tất cả mọi loại hình tổ chức, quy mô tổ chức không phân biệt vị trí địa lý, điều kiện văn hoá và xã hội.

Tại sao áp dụng ISO 14001 (HTQLMT) ?

Việc áp dụng ISO 14001 sẽ tác động rất lớn đến tổ chức cũng như môi trường chung của toàn nhân loại. Áp dụng một HTQLMT sẽ giúp bạn:

 • Duy trì và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của chế định và luật pháp.
 • Tăng sự tin cậy, hỗ trợ cho hoạt động phát triển, kinh doanh
 • Giảm thiểu rắc rối pháp lý và sự rủi ro.
 • Tạo sự tin tưởng và giảm áp lực từ các bên quan tâm đến môi trường
 • Tạo sự tin tưởng cho các cổ đông
 • Tạo sự tin tưởng của khách hàng, thuận lợi trong kinh doanh
 • Tiết kiệm được chi phí

Các yêu cầu chính của hệ thống quản lý chất lượng ISO 14001

Việc thực hiện hệ thống quản lý moi trường yêu cầu những điều sau:

Lãnh đạo cam kết thực hiện nghiêm túc và cải tiến liên tục theo yêu cầu của tiêu chuẩn để giảm thiểu và phòng ngừa các ô nhiễm có thể xảy ra.

Thiết lập và triển khai hoạt động quản lý môi trường theo yêu cầu, tích hợp các vấn đề môi trường liên quan vào các quy trình hoạt động hiện tại, đào tạo nhân viên nhận được vai trò, nhiệm vụ của họ đối với môi trường, các chuẩn mực để đánh giá hệ thống quản lý môi trường.

ho thong moi truong 14001 Các câu hỏi thường gặp về ISO 14001 cho doanh nghiệp mới bắt đầu

Các lợi ích khi áp dụng nguyên tắc quản lý môi trường iso 14001

Khi áp dụng nguyên tắc quản lý chất lượng không chỉ giúp cho hoạt động thương mại mà còn giúp cho việc bảo vệ môi trường tốt hơn.

Các lợi ích về thương mại có thể kể đến là tạo ra sự hài hòa với các nguyên tắc chung của các quốc gia, thương hiệu lớn để tăng sự uy tín cho doanh nghiệp. Thứ hai việc áp dụng tiêu chuẩn này sẽ giúp cho việc giảm thiểu tối đa các rào cản về thương mại nhất là đối với các ngành xuất nhập khẩu. Thứ 3, việc áp dụng nguyên tắc này giúp giảm thiểu tối đa các vấn đề liên quan đến pháp lý, luật pháp giúp cho doanh nghiệp của bạn vững mạng hơn.

Khi áp dụng ISO 14001 vào các hoạt động nó sẽ duy trì, nâng cao sự đáp ứng các yêu cầu của luật pháp. Nó sẽ cung cấp nền tảng để hướng đến sự hoàn thiện và chứng minh sự cam kết đối với hoạt động quản lý môi trường


Similar posts

Comments are closed.

 chợ phùng khoang

Design by TopMan