Công tác tập huấn nhận thức tiêu chuẩn TCVN 9001:2015

Written by Hien Nguyen   // 04/12/2017   // Comments Off

the-new-iso-90012015-1-638

Ngày 03/11/2017, sở Khoa học và Công nghệ Hải phòng tổ chức hội nghị Tập huấn tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2015 nhằm thay thế cho tiêu chuẩn 9001:2008 đang được áp dụng trong tổ chức hiện nay. Vì trong 2018 sắp tới tất cả các tổ chức đang áp dụng tiêu chuẩn 9001:2008 này đều phải chuyển sang tiêu chuẩn 9001:2015.

Theo kế hoạch đề ra thì hệ thống tiêu chuẩn 9001:2015 sẽ được áp dụng 100% trong các công tác, thủ tục hành chính của sở KHCN Hải Phòng. Việc thay đổi này dự kiến sẽ đẩy mạnh hơn nữa về chất lượng của các công tác thủ tục hành chính và hướng đến hoàn thiện hóa bộ máy quản lý, xây dựng bộ máy trong sạch, vững mạnh và thống nhất…

Và với mục đích tập huấn và đào tạo, hội nghị đã cung cấp các thông tin để giúp các thông tin hữu ích và cơ bản nhất để mọi người để có thể nắm được các thông tin cốt lõi nhất của tiêu chuẩn. Thông tin của tiêu chuẩn bao gồm 10 phần bao gồm: Phạm vi – Tài Liệu viện dẫn –  Thuật ngữ và định ngữ – Bối cảnh của tổ chức – Vai trò của lãnh đạo – Hoạch định – Hỗ trợ – Hoạt đông – Đánh giá hoạt động – Cải tiến. Và kèm theo đó là quy trình triển khai dự án thực hiện tiêu chuẩn ISO 9001:2015 bao gồm 3 bước cơ bản: chuẩn hóa, quy trình hóa, ban hành và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng 9001:2015 và cuối cùng là kiểm tra, đánh giá và kiểm soát chất lượng cũng như tiến trình thực hiện.

Buổi tập huấn kết thúc, các đơn vị sẽ tiến hành kiểm tra và đánh giá tình hình thực tế của đơn vị mình. Và từ đó các đơn vị sẽ tiến hành lên kế hoạch triển khai hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 một cách có hệ thống và mang lại hiệu quả cao nhất theo đúng tinh thần của tiêu chuẩn này.

Việc xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 không chỉ là một tiêu chuẩn áp dụng cho các ngành hàng cụ thể mà nó đang ngày phát huy hiệu quả ở các cơ quan, hành chính của bộ máy quản lý nhà nước. Và để bắt kịp với xu hướng phát triển chung, ngày càng có nhiều đơn vị đang triển khai áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2015 để hoàn thiện, nâng cao hiệu quả kinh doanh cũng như nâng cao được vị thế của doanh nghiệp.

 

 


Similar posts

Comments are closed.

 chợ phùng khoang

Design by TopMan