Công tác thực hiện sửa đổi tiêu chuẩn ISO 14001

Written by Hien Nguyen   // 29/12/2017   // Comments Off

6

Tiêu chuẩn ISO 14001 giúp cho doanh nghiệp, tổ chức có được một hệ thống quản lý với một khung chuẩn trong quản lý môi trường. Nhờ đó mà tổ chức sẽ giảm bớt được các tác động tiêu cực tới môi trường.Tiêu chuẩn ISO 14001 luôn được nâng cấp qua các phiên bản tạo nên tiêu chuẩn quản lý môi trường được áp dụng rộng rãi trên thế giới.

Phiên bản mới ISO 14001 có những thay đổi gì?

Tiêu chuẩn ISO 14001 được xuất bản lần thứ nhất vào năm 1996 và được sửa đổi, nâng cấp thông qua các phiên bản. Các tiêu chuẩn ISO đều được xem xét, sửa đổiốao cho phù hợp với thị trường. Phiên bản ISO 14001:2015 sẽ được sửa đổi và tổng hợp ý kiến đóng góp từ công chúng và các chuyên gia.

Khi phiên bản ISO 14001:2015 ra đời đã tạo nên xu hướng mới nhất trên thị trường và tương thích với các tiêu chuẩn hệ thống quản lý khác như ISO 9001. Có thể thấy rõ phiên bản 2015 giúp doanh nghiệp quản lý rủi ro tốt hơn. Vì khi thực hiện tiêu chuẩn này thì doanh nghiệp phải nắm rõ thực trạng hiện tại của tổ chức và đánh giá được các vấn đề xảy ra trong tương lai.

Không chỉ vậy, phiên bản mới ISO 14001:2015 còn đáp ứng được các xu hướng mới nhất trên thị trường và tương thích với các tiêu chuẩn hệ thống quản lý khác như ISO 9001. Trong phiên bản này, vai trò của lãnh đạo được chú trọng hơn khi thực hiện quản lý môi trường. Ngoài ra còn có sự thay đổi theo hướng nâng cao hiệu quả môi trường bên cạnh việc cải tiến hệ thống quản lý.

iso 14001 6829 Công tác thực hiện sửa đổi tiêu chuẩn ISO 14001

Giai đoạn sửa đổi ISO 14001

Các giai đoạn sửa đổi tiêu chuẩn ISO gồm:

  1. Giai đoạn đề xuất
  2. Giai đoạn chuẩn bị
  3. Giai đoạn ủy ban
  4. Giai đoạn lấy ý kiến
  5. Giai đoạn phê duyệt
  6. Giai đoạn công bố

Đối với giai đoạn sửa đổi ISO 14001, giai đoạn thứ tư đó là giai đoạn Dự thảo quốc tế. Những ai quan tâm đều có thể đóng góp ý kiến phản hồi tới các chuyên gia Ủy ban kỹ thuật phụ trách. Đối với những người có chuyên môn, kinh nghiệm trong lĩnh vực này đều có thể gửi ý kiến qua cơ quan đại diện.

Sau khi giai đoạn thứ tư được hoàn thành, tiếp theo đó là các ý kiến được xem xét và thông qua. Giai đoạn sửa đổi chuyên sang giai đoạn thứ năm đó là Dự thảo tiêu chuẩn quốc tế cuối cùng. Khi các ý sửa đổi được quyết định cuối cùng thông qua thì bản sửa đổi chính thức ban hành.

Phiên bản sửa đổi mới nhất là hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015. Sau khi phiên bản năm 2015 được ban hành, các tổ chức đã nhận chứng nhận theo ISO 14001:2004 có 3 năm để điều chỉnh sao cho phù hợp với yêu cầu mới. Sau khi điều chỉnh, doanh nghiệp sẽ phải có chứng nhận khác theo tiêu chuẩn ISO 1400:2015.


Similar posts

Comments are closed.

 chợ phùng khoang

Design by TopMan