Công Ty Khóa Việt Tiệp không ngừng hiện đại hóa nhờ áp dụng ISO 9001-2015

Written by Hien Nguyen   // 28/05/2018   // Comments Off

viettiep 2

Trải qua 44 năm phát triển, công ty khóa Việt – Tiệp tiếp tục khẳng định vị thế về chất lượng. Để có được thành quả đó là do việc không ngừng cải tiến năng suất lao động và quy trình kiểm tra, cải tiến chất lượng sản phẩm. Và đặc biệt, không thể phủ nhận được việc áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001-2015 vào hệ thống quản lý là một yếu tố then chốt làm nên thành công của doanh nghiệp.

viet tiep Công Ty Khóa Việt Tiệp không ngừng hiện đại hóa nhờ áp dụng ISO 9001 2015

Trong năm 2017 vừa qua, giá trị sản lượng của công ty đạt hơn 687,2 tỷ đồng (tăng trên 10,2% so với cùng kỳ năm 2016), doanh thu đạt 961,9 tỷ đồng (tăng khoảng 10,5%), nộp ngân sách trên 44,5 tỷ đồng, thu nhập bình quân của người lao động đạt 7,2 triệu đồng/tháng… Đáng chú ý, trong năm 2017, công ty cho ra đời 13 loại sản phẩm mới và sản phẩm cải tiến, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng.

viettiep Công Ty Khóa Việt Tiệp không ngừng hiện đại hóa nhờ áp dụng ISO 9001 2015

Công ty cổ phần Khóa Việt – Tiệp đã đạt những thành tích đáng ghi nhận. Trong đó, giá trị sản lượng đạt hơn 687,2 tỷ đồng (tăng trên 10,2% so với cùng kỳ năm 2016), doanh thu đạt 961,9 tỷ đồng (tăng khoảng 10,5%), nộp ngân sách trên 44,5 tỷ đồng, thu nhập bình quân của người lao động đạt 7,2 triệu đồng/tháng… Đáng chú ý, trong năm 2017, công ty cho ra đời 13 loại sản phẩm mới và sản phẩm cải tiến, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng.

Để đạt được thành tích đó ngoài việc đầu tư về máy móc, trang thiết bị công nghệ tiên tiến theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa thì doanh nghiệp tiếp tục chú trọng và hoàn thiện hóa hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và Kaizen/5S vào quản lý để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.


Similar posts

Comments are closed.

 chợ phùng khoang

Design by TopMan