CPCNPMU chuyển đổi ISO 9001:2008 sang ISO 9001:2015

Written by Hien Nguyen   // 21/12/2017   // Comments Off

8.8.16 mu bg

Ban quản lý dự án lưới điện miền Trung (CPCNPMU) luôn kiểm soát các hoạt động của dự án theo hệ thống tiêu chuẩn ISO 9001. Để cung cấp dịch vụ chất lượng hơn, CPCNPMU đã từng bước chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượngtheo tiêu chuẩn ISO 9001:2015.

Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 là phiên bản thay thế cho tiêu chuẩn ISO 9001:2008. Với phiên bản mới này, các yêu cầu quản lý chất lượng được thay đổi nhiều và nâng cao tiêu chuẩn hơn. Theo phiên bản 2015, một trong những thay đổi quan trọng là tư duy dựa trên rủi ro và vai trò lãnh đạo trong hệ thống quản lý được nâng cao rõ rệt.

Trước đây vai trò lãnh đạo thường chỉ tập trung vào đại diện lãnh đạo nhưng với tiêu chuẩn ISO 9001:2015 thi tất cả các cấp quản lý đều tham gia vào quá trình này. Lãnh đạo cấp cao sẽ tạo ra môi trường để nhân viên cùng tham gia và hệ thống chất lượng hoạt động được hiệu quả.

Ngoài ra, doanh nghiệp cần xác định được bối cảnh và đánh giá rủi ro để hiểu rõ nhữg tác động ảnh hưởng đến hoạt động doanh nghiệp. Đánh giá rủi ro được thực hiện dựa trên mô hình Điểm mạnh – Điểm yếu – Cơ hội – Thách thức. CPCNPMU đang lập ra kế hoạch và những quy định cụ thể để kiểm soát rủi ro.

Để thực hiện chuyển đổi hệ thống chất lượng hiệu quả, Ban quản lý dự án lứoi điện miền Trung đã mời đơn vị tư vấn đến hướng dẫn cán bộ quản lý cách chuyển đổi sang ISO 9001:2015. Đơn vị tư vấn hướng dẫn cụ thể cách chuyển đổi từ các tài liệu, hồ sơ đến nhận thức sao cho phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001:2015.

ISO 9001 2015 Progress Report 640x360 CPCNPMU chuyển đổi ISO 9001:2008 sang ISO 9001:2015

Cho đến nay, CPCNPMU đã chuyển xong 42 tiêu chí theo tiêu chuẩn mới gồm các quy trình, quy định, quy chế, hướng dẫn của Ban quản lý. Nhờ vậy mà doanh nghiệp trở nên chủ động hơn trong khi phiên bản cũ chỉ là ngăn chặn và phản ứng hoặc làm giảm tác động không mong muốn của rủi ro.

Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 giúp cho CPCNPMU cung cấp dịch vụ đáp ứng được yêu cầu của khách hàng một cách ổn định. Về phía khách hàng sẽ nhận được dịch vụ chất lượng và uy tín, nâng cao sự thỏa mãn cho khách hàng.

Đối với doanh nghiệp, phiên bản 2015 giúp đơn vị giải quyết được rủi ro và cơ hội liên quan đến bối cảnh, mục tiêu doanh nghiệp.Công tác quản lý điều hành thực hiện tốt các mục tiêu đề ra, năng lực quản lý được nâng cao và chuyên nghiệp hơn.

Hiện nay, CPCNPMU phối hợp cùng AFNOR – đơn vị tư vấn tiếp tục triển khai các bước chuyển đổi sang phiên bản ISO 9001:2015. Dự kiến trong tháng 12 tới đây, Ban quản lý dự án lưới điện miền Trung sẽ được cấp chứng chỉ đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015.


Similar posts

Comments are closed.

 chợ phùng khoang

Design by TopMan