Hoàn cảnh ra đời và khái niệm triết lý Kaizen

Written by Hien Nguyen   // 02/11/2017   // Comments Off

Kaizen

Hoàn cảnh ra đời Kaizen?

Kaizen xuất hiện tại Nhật Bản sau thế chiến thứ 2 khi các chuyên gia Mỹ đến giúp đỡ Nhật Bản tái thiết lại ngành công nghiệp sản xuất. Người đưa ra khái niệm này là tiến sỹ W.Edwards Deming.

Sau thế chiến thứ 2, sản phẩm của người Nhật rất kém, kém đến mức mà tất cả các sản phẩm “made in Japan” đều không được đánh giá cao và thậm chí còn mang ra thành trò đùa.

Đến năm 1938 đến 1945, hai nhà khoa học người Mỹ là Walter A Shewaer đã nghiên cứu ra phương pháp TQM . Trong khi đó thì các doanh nghiệp ngời Mỹ chưa hào hứng với các công tác quản lý chất lượng này lắm. Và cho đến những năm 1947 – 1956, giáo sư Deming đã được mời sang Nhật giảng dạy.

Sau hàng loạt các hội thảo, siminar về hoạt động quản lý chất lượng để có thể thảo luận được ra một phương pháp hiệu quả nhất. Đến năm 1949 thì chính phủ Nhật đưa ra các chương trình nâng cao chất lượng hàng hóa và kêu gọi tổ chức tham gia để có thể cải thiện được tình hình chất lượng sản phẩm nước nhà.

Đến năm 1951, người Nhật thành lập giải thưởng Deming cho các thành tựu trong lĩnh vực chất lượng. Và tháng 11 được coi là tháng quản lý chất lượng. Và trong các doanh nghiệp cũng đang đẩy mạnh xây dựng hệ thống đề xuất ý tưởng (Kaizen) nhằm khuyến khích tất cả mọi người đóng góp sáng kiến.

Và kết quả là, chỉ trong 10 năm chất lượng của hàng hóa Nhật Bản đã được vươn lên một cách đáng kể đứng hàng đàu thế giới, thậm chí là đến ngày nay nhiều sản phẩm đều lấy chất lượng Nhật Bản để làm mốc đánh giá như là sản phẩm chất lượng hàng đầu.

Kaizen là gì?

Kaizen là cách tiếp cận mang tính triết lý và có hệ thống. Kaizen có nghĩa là “Kai” nghĩa là thay đổi và “Zen” nghĩa là tốt hơn. Kaizen là cải tiến tốt hơn. Kaizen là sự tích lũy các cải tiến nhỏ và kết tinh thành các kết quả lớn tập trung vào việc xác định vấn đề, giải quyết vấn đề và thay đổi để giải quyết tận gốc. Và cùng với đó phương pháp Kaizen cũng được lan tỏa rộng rãi trên toàn thế giới.

 


Similar posts

Comments are closed.

 chợ phùng khoang

Design by TopMan